Två sälar tittar upp från vattnet.
Saimenvikare med unge . Foto: Miina Auttila.

Saimenvikaren dyker också i framtiden om vi skyddar den tillsammans.

Saimenvikaren är en av världens mest hotade och sällsynta sälar. Det är på vårt ansvar att även kommande generationer kan se vikaren vila på kobbarna och dyka i fjärdarna. Varje år deltar myndigheter, forskare och hundratals frivilliga i skyddet av vikarna.

Vi har samarbetat systematiskt för länge, och antalet vikare har redan stigit litet under de senaste åren. Arten är dock fortfarande hotad av fiskenät och klimatförändringen. Det behövs nya konster för skyddet, tillsammans ska vi finna dem!

Projektets video (youtube.com) berättar vad vi ska åstadkomma under de närmaste åren.

Saimenvikaren är oftast under 1,5 meter lång och väger under 90 kilo. Varje vikare har ett individuellt pälsmönster som gör att den kan identifieras, på samma sätt som människans fingeravtryck. Saimenvikaren byter päls en gång om året, men pälsmönstret förblir detsamma. Under pälsbytesperioden i maj torkar vikarna sina pälsar på strandklipporna.

Vikarna har sina egna favoritplatser där de ligger och vilar från sommar till en annan. Om du hittar en vikares liggplats ska du inte närma dig den och skrämma djuret från stranden. Med kikare och lite tur kan du följa dess liv under flera år.

Detta gör vi – projektets viktigaste mål

Undersökning

I en Photo-ID-undersökning utvecklar vi sätt att identifiera individerna utgående från fotografier.

Saimenvikarnas arvsmassa undersöks och utgående från resultaten överväger man om det finns behov att flytta saimenvikare inom Saimen för att öka arvsmassans mångfald. Man har inte för avsikt att flytta saimenvikare till nya områden utan vikare skulle flyttas endast mellan de nuvarande livsmiljöerna.

För att underlätta anpassningen till klimatförändringen kommer vi bl.a. att testa olika slags konstgjorda bon, som saimenvikare kunde använda under snöfattiga och isfria vintrar.

Vi tar fram nya metoder för uppföljning av vikarbeståndet. Dessa behövs eventuellt i framtiden om man inte längre når bona på grund av svaga vårisar.

Skydd

Under projektet förbättras medvetenheten om skyddet av saimenvikaren och vi strävar efter att öka acceptansen av skyddsåtgärderna.

Vi fortsätter att utveckla vikarsäkra katsor och försöker ta fram en vikarsäker ryssja för fritidsfiskare.

Tillsammans med vattenområdenas ägare utvecklar vi övervakningen av fiskebegränsningarna.

Inom projektet vidtas åtgärder även för att förbättra östersjövikarbeståndets situation i Skärgårdshavet.

Mera information om projektets verksamhet, produkter och material hittar på sidan på finska: Yhteinen saimaannorppamme -LIFE.

Projektets finansiering och verksamhetstid

Projektets totalbudget är 7,1 miljoner euro, varav 5,3, miljoner är EU-finansiering. Projektet finansieras även av miljöministeriet, Södra Karelens förbund, stiftelserna Nestorisäätiö och Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö.
Start- och slutår: 2020–2025.

Kontaktuppgifter

Projektet leds av Forststyrelsens Naturtjänster.

Projektchef Jari Ilmonen
tfn 0206 39 4718
jari.ilmonen@metsa.fi

Läs mera om skyddet av saimenvikare och det föregående projektet:

Projektet har fått finansiering av Europeiska Unionens LIFE-program. Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.

Senast uppdaterad 24.10.2023