Piirros: Lapset ovat polvillaan pitkospuilla tutkimassa suoluontoa puhelimet apunaan ja toivottavat tervetulleiksi mukaan suoraan lähetykseen avosuolta.
Kosteikko on luonnon oma oppimispaikka. Piirros: Seppo Leinonen.

Tapahtumia ja toimintaa

Tervetuloa Hydrologia-LIFE-hankeen loppuseminaariin!

Kokoamme hankkeen opit ja tulokset yhteen loppuseminaarissa, joka järjestetään ympäristöministeriön Pankkisalissa Helsingissä 6.11.2023.

Osallistua voi myös Teamsin kautta.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan: https://ym.fi/tapahtumat/2023-11-06/ennallistamisen-ja-luonnonhoidon-neuvottelupaiva

Luonnontilaiset suot ja kosteikot tuottavat monenlaisia hyötyjä suomalaisille. Puhtaan veden kierto on elinehto kaikille ja marja-apajat, rikkaat riistamaat sekä lintuvedet iloksi monelle.

Videovinkit ja kosteikkokortit, opettajille Kosteikko-opetuspaketti

Kosteikot ovat valmiita oppimiskokonaisuuksia – ei muuta kuin kumpparit jalkaan ja retkelle! Kansallispuistoissa ja muilla suojelualueilla on paljon kosteikkokohteita ja luontokeskusten väki auttaa mielellään suunnittelussa.

Jos etsit vinkkejä seuraavalle luontoretkelle, vilkaisepa video Kosteikkoluontoon oppimaan (youtube.com)!

Hankkeessa tehdyt videot ja kosteikkokortit kertovat, miten voimme yhdessä kunnostaa puroja ja soita ja pitää rantaniityt avoimina. Vinkkejä löytyy niin koululaisille ja kalastajille kuin metsänomistajille ja karjankasvattajille. Lyhyet videot tiivistävät myös suomalaisten osaamisen tämän suomaamme luonnontilan kohentajina.

Laatimamme opetusmateriaalit sekä linkit muihin viestintäaineistoihin löytyvät  myös ympäristökasvattajien materiaalipankista MAPPAsta, hakusanalla ”Kosteikko”.

Kosteikkopeliä pelaamaan netissä

Olemme yhdessä Jyväskylän yliopiston tiedemuseoon kuuluvan Luontomuseon kanssa avanneet Kosteikkopelin nettiin. Miten ihmisen toimet vaikuttavat vesistöihin? Entä mitä voimme tehdä kosteikkoluonnon pelastamiseksi? Kaikki pääsevät nettipelissä kokeilemaan oman toiminnan vaikutuksia tähän erittäin uhanalaiseen elinympäristöön. Peli on suunnattu erityisesti syventämään koululaisten luontotietoutta, mutta sitä kannattaa kokeilla aikuistenkin!

Maksuton peli löytyy osoitteesta https://kosteikkopeli.jyu.fi/.  

Kosteikot kukoistukseen vaikuttavilla toimilla – Hydrologia-LIFE-hanke loppusuoralla

Hydrologia-LIFE -hanke alkoi kesällä 2017 ja viimeinen hankevuosi 2023 on käynnissä. Euroopan unionin rahoittamassa, laajassa ja vaikuttavassa hankkeessa palautetaan soita, puroja ja lintuvesiä kohti alkuperäisen kaltaista luonnontilaa noin 100 kohteella ympäri Suomen. Kaikki hankkeessa tehdyt toimet edesauttavat monimuotoista suo- ja kosteikkoluontoa sekä -lajistoa.

Vuosi 2021 oli tähän asti vilkkain toteutusvuosi ja sama tahti on jatkunut 2022: suo-ojia täytetään, puroja ja umpeen kasvavia arvokkaita lintujärviä kunnostetaan ja monet tutkimustyöt ovat täydessä vauhdissa.

Vuonna 2022 saavutettiin hankkeen soiden ennallistamisen 5222 hehtaarin kokonaistavoite. Vuoden 2022 aikana ennallistettiin soita yli 1300 hehtaaria ja ennallistamistoimia tehtiin yhteensä 30 kohteella.

Viimeisenä hankevuotena ennallistamistyöt jatkuvat muutamilla kohteilla ja purojen sekä lintuvesien kunnostustyöt etenevät. Soiden ennallistamiskohteita on hankkeen piirissä yhteensä 95, joista parisenkymmentä vielä kesken ja valmistuu tänä vuonna. Tutkimustöiden osalta odotamme esimerkiksi vastauksia siihen, miten ennallistamistoimet vaikuttavat uhanalaisiin lepakoihin ja niiden esiintymiseen. Mitkä ovat kansalaisten mielipiteet soiden ennallistamisesta, pienvesien kunnostuksesta sekä ennallistamisen virkistys- ja matkailuvaikutuksista?

Tavoitteet, kohdealueet ja rahoitus

Suo- ja vesiluonto on voimakkaasti uhanalaistunut vuosikymmenien kuluessa. Hankkeen avulla luontoa turvataan etenkin tukkimalla ojia, kunnostamalla puroja ja umpeen kasvavia arvokkaita lintujärviä sekä hankkimalla arvokkaita soita suojeluun. Samalla parannetaan tulvasuojelua ja veden laatua sekä riistamaita.

Soiden vedenpinnan nosto turvaa turpeen hiilivarastoja eli hidastaa ilmastonmuutosta pitkällä aikavälillä.

Myös vesiensuojelukuluja säästyy, kun kehitetään uusia, kustannustehokkaampia menetelmiä talousmetsien kunnostusojituksen ja ennallistamistoimien yhteensovittamiseksi.

Euroopan unioni rahoittaa 60 % Hydrologia-LIFE-hankkeen lähes yhdeksän miljoonan euron budjetista. Näin saadaan muun muassa ennallistettua yli viisituhatta hehtaaria soita ja 34 km puroja eli palautettua niitä taas lähemmäs alkuperäistä tilaansa.

Yhteystiedot

Hanketta vetää Metsähallituksen Luontopalvelut.

Projektipäällikkö Maria Tiusanen
puh. 0206 39 4444
maria.tiusanen@metsa.fi

Kumppaneita on mukana yhdeksän.

Miten luonnon ennallistaminen vaikuttaa?

Video kertoo, kuinka voimme turvata luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla suoluontoa ja seuraamalla työmme tuloksia. (www.youtube.com)

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 26.9.2023