Hankkeessa valmistuneet aineistot ovat pdf-tiedostoja, ellei toisin ole ilmoitettu.

Plans, reports and other materials delivered by the Hydrology LIFE Project. Most of the deliverables are in Finnish (pdf files).

Inventointiraportit / Inventory reports

Tutkimusraportit / Research reports

Seurantaraportit / Monitoring reports

Opetuspaketit

Opettajille suunnatut opetusmateriaalit ovat ympäristökasvattajien MAPPA-materiaalipankissa. Hakusanalla ”Kosteikko” löytyvät oppimateriaalit sekä linkit Kosteikkopeliin ja sen ohjeisiin, hankkeen videoihin ja kosteikkokortteihin. Kosteikkopeliä voivat koululaisten lisäksi pelata muutkin, se on julkaistu Jyväskylän yliopiston verkkopalvelussa.

Viestintäaineistot

Kosteikkokortit ja videot löytyvät myös Kosteikkoviestintä-sivun linkkien kautta.

Päivitetty viimeksi 12.10.2023