Veden palauttaminen suojelusoille – toimintamalli: koulutus  webinaarina 23.11.2021

Vesien palauttaminen suojelusoille -hankkeessa kartoitettiin 30 vesien palauttamiseen soveltuvaa suojelusuota vuonna 2021. Hankkeessa pilotoitiin kolmea erilaista vesien palauttamisen suunnittelun toimintamallia.

Koulutustilaisuuden aineistoja sekä tietoa toimintavasta (tapio.fi).

Vesien ohjaus talousmetsistä kuivuneille suojelusoille

Tapio Oy ja Suomen metsäkeskus kouluttavat maanomistajia ja metsätaloustoimijoita uuden vesiensuojelutoimenpiteen käyttöön eri puolilla Suomea. Hydrologia-LIFE testaa menetelmää, jolla pystytään samanaikaisesti turvaamaan suon alapuolella olevien vesistöjen tilaa ja auttamaan kuivahtaneiden soiden kärsivää lajistoa.

Syksyn 2020 koulutusaineistot ovat Tapion verkkosivuilla (tapio.fi).

Lintuvesikunnostus 2019

35 ihmistä seisoo lintulavalla aurinkoisena syyspäivänä. Taustalla näkyy lintukosteikko.
Lintuvesien kunnostuskoulutuksen osallistujat Ahtialanjarvellä syyskuussa 2019. Kuva: Jari Ilmonen.

Hydrologia-LFE-hanke järjesti yhdessä Feshabit-hankkeen ja Vanajavesikeskuksen kanssa nykyisille ja tuleville kosteikkojen kunnostajille suunnatun koulutuksen, johon osallistui n. 40 henkeä Valkeakoskella 2.–3.9.2019.

Useat lintulajit ovat hätää kärsimässä, kertovat viimeaikaiset uhanalaisuusarvioinnit. Merkittävä syy on linnustolle erityisen tärkeiden järvien eli lintuvesien nopeasti heikentyvä kunto. Uhkana on yleensä umpeenkasvu, mikä johtaa myös virkistys- ja riistavesien heikentymiseen. Lintuvesien pelastamiseksi on kuitenkin keinot keksitty ja toteuttajiakin löytyy, kun yhdistämme osaamisen!

Esitelmät (pdf-tiedostoja)

Kaukokartoitus apuna seurannassa: workshop englanniksi 2019

Lisätietoa hankkeen englanninkielisillä sivuilla: A workshop on remote sensing tools in restoration monitoring.

Päivitetty viimeksi 8.3.2022