Suot, purot, rantaniityt ja järvet – kaikenlaiset kosteikot kannattaa pitää kunnossa, sillä niitä tarvitsevat monet kasvit ja eläimet. Ihmisille kosteikot merkitsevät puhdasta vettä, marjamaita ja monipuolisia retkeilykohteita. Kosteikkojen kunnostamisesta on myös taloudellista hyötyä.

Hydrologia-LIFE-hankkeen videot ja kosteikkokortit sekä Kosteikkopeli kertovat, miten voimme yhdessä kunnostaa puroja ja soita ja pitää rantaniityt avoimina. Vinkkejä löytyy niin koululaisille ja kalastajille kuin metsänomistajille ja karjankasvattajille. Lyhyet Youtube-videot tiivistävät myös suomalaisten osaamisen tämän suomaamme luonnontilan kohentajina.

Kosteikkopeli

Koulaisille suunnattu Kosteikkopeli otettiin käyttöön Liminganlahden luontokeskuksessa 2018 ja julkaistiin verkossa pelattavana alkuvuodesta 2021. Nettipelin ylläpidosta vastaa Jyväskylän yliopiston tiedemuseoon kuuluva Luontomuseo, ja peliä voi pelata paikan päällä myös museossa.

Pelin tavoitteena on löytää tasapaino lajien säilymisen, rahan ansaitsemisen, virkistyskäytön ja talouselämän välille. Mitä enemmän pelastetaan lajeja, sitä parempi on pelitulos. Pelin tueksi on tehty opettajien käyttöön opetuspaketti.

Opetuspaketit

Opettajille suunnatut opetusmateriaalit ovat ympäristökasvattajien MAPPA-materiaalipankissa. Hakusanalla ”Kosteikko” löytyvät oppimateriaalit sekä linkit Kosteikkopeliin ja sen ohjeisiin, hankkeen videoihin ja kosteikkokortteihin. Kosteikkopeliä voivat koululaisten lisäksi pelata muutkin, se on julkaistu Jyväskylän yliopiston verkkopalvelussa.

Kosteikkokortit

Kosteikkokortit täydentävät videoita ja antavat vinkkejä, miten jokainen voi auttaa kosteikkoluontoa ja saada iloa ja hyötyä itselleenkin. Jokaisessa 10 kortissa on Seppo Leinosen piirros, joka johdattaa kortin aiheeseen. Toiselta sivulta löytyvät infoiskut ja vinkit. Kortit ovat pdf-tiedostoja, joita jokainen voi vaikka tulostaa muistilapuksi.

Kaikki kortit yhdessä löytyvät Metsähallituksen julkaisupalvelusta (julkaisut.metsa.fi).

Videot

Oulun yliopiston videot tutkimusmenetelmistä

Hankekumppani Oulun yliopisto on selvittänyt ennallistamisen vaikutusta suoveden ja valuma-alueiden vedenlaatuun pitkällä, 10–15 vuoden aikaskaalalla. Muutoksia tutkittiin sekä hydrologisin mittauksin että turveanalyysien avulla. Lisäksi hankkeessa tutkittiin, miten kaukokartoitusmenetelmiä voidaan hyödyntää ennallistamisen vaikutusten seurannassa.

Oulun yliopiston Tiedepuutarhan laatimat videot:

Vesien palauttaminen suojelusoille

Tapio Oy ja Suomen metsäkeskus ovat osana hanketta järjestäneet koulutuksia ja tuottaneet koulutusaineistoa metsänomistajille ja suunnittelijoille:

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 2.1.2024