Suot, purot, rantaniityt ja järvet – kaikenlaiset kosteikot kannattaa pitää kunnossa, sillä niitä tarvitsevat monet kasvit ja eläimet. Ihmisille kosteikot merkitsevät puhdasta vettä, marjamaita ja monipuolisia retkeilykohteita. Kosteikkojen kunnostamisesta on myös taloudellista hyötyä.

Hydrologia-LIFE-hankkeen videot ja kosteikkokortit kertovat, miten voimme yhdessä kunnostaa puroja ja soita ja pitää rantaniityt avoimina. Vinkkejä löytyy niin koululaisille ja kalastajille kuin metsänomistajille ja karjankasvattajille. Lyhyet Youtube-videot tiivistävät myös suomalaisten osaamisen tämän suomaamme luonnontilan kohentajina.

Videot

Kosteikkokortit

Kosteikkokortit täydentävät videoita ja antavat vinkkejä, miten jokainen voi auttaa kosteikkoluontoa ja saada iloa ja hyötyä itselleenkin. Jokaisessa 10 kortissa on Seppo Leinosen piirros, joka johdattaa kortin aiheeseen. Toiselta sivulta löytyvät infoiskut ja vinkit. Kortit ovat pdf-tiedostoja, joita jokainen voi vaikka tulostaa muistilapuksi.

Kaikki kortit yhdessä löytyvät Metsähallituksen julkaisupalvelusta (julkaisut.metsa.fi).

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 10.11.2020