Kalastaja laskee turvallista rysää veteen veneestä.
Yhteistyössä Saimaan kaupallisten kalastajien kanssa on kehitetty ammattikäyttöön soveltuvia mutta norpalle turvallisia pyydysmalleja. Kuva: Metsähallitus / Saara Lavi.

Saimaannorppa-LIFE-hankkeessa kehitettiin saimaannorpan kannalta turvallisia kalastusvälineitä ammattikalastajille. Norppaturvallisten kalastusmuotojen käyttöä edistettiin myös vapaa-ajan kalastuksessa sekä tuotettiin tietoa suojelutoimien kohdentamiseksi. Kalastusrajoituksiin liittyvää neuvontaa ja valvontaa hoiti hankkeessa työskentelevä Saimaan alueen erätarkastaja.

Uusia pyydysmalleja Saimaan kalastajille

Tiedotusvälineet tutustuvat uudenmalliseen rysään, joka on levitetty näytille pellolle.
Kuva: Metsähallitus / Tero Sipilä.

Yhteistyössä Saimaan alueen ammattikalastajien kanssa Saimaannorppa-LIFE-hankkeessa on kehitetty uudenmallinen, estokaltereilla varustettu rysä, jonka käyttö norppa-alueilla on turvallista.

Vapaa-ajan kalastajille suunnattua viestintää norppaturvallisesta kalastamisesta on hankkeessa tehty laajalla rintamalla. Suomen vapaa-ajankalastajain keskusjärjestö on tuottanut norppaturvallisen kalastuksen kannustamiseksi esitteen Kalakaverina saimaannorppa (issuu.com). Suomen luonnonsuojeluliiton Vaihda verkkosi norppaturvalliseen katiskaan -kampanja (www.sll.fi) edistää katiskan käyttöä kalastuksessa ja neuvoo väljänieluisten katiskojen muokkaamisessa norpalle turvalliseen muotoon. WWF Suomi myöntää norppaturvalliseen kalastukseen sitoutuneille norppaystävällisen kalastajan diplomin (wwf.fi).

Erätarkastaja valvoo, että Saimaalla käytettävät pyydykset ovat norpalle turvallisia ja niiden merkintä täyttää kalastusasetuksen vaatimukset. Kuva: Metsähallitus / Saara Lavi.

Saimaannorppa-LIFE-hankkeen myötä on saatu lisäpanostusta saimaannorpan suojelemiseksi tehtyjen kalastusasetusten valvontaan. Saimaan alueen erätarkastajan tehtävä oli neuvoa ja opastaa asetusten huomioimisessa. Kevään ja kesän kalastusrajoitusten valvonnassa (15.4.–30.6.) erätarkastajalla oli apunaan kausivalvoja. Kalastusrajoitusten ohella erätarkastaja valvoi myös mm. suojelualueiden rauhoitusmääräysten noudattamista ja norpan talviaikaista pesimärauhaa. Valvontaa tehtiin yhteistyössä paikallisten kalastuksenvalvojien sekä poliisin ja rajavartiolaitoksen viranomaisten kanssa.

Lisätietoja

Ammattikalastus

  • Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Timo Turunen, timo.turunen(at)elykeskus.fi

Vapaa-ajan kalastus

  • Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö: toiminnanjohtaja Markku Marttinen, markku.marttinen(at)vapaa-ajankalastaja.fi
  • Suomen Luonnonsuojeluliitto: saimaannorppakoordinaattori Kaarina Tiainen, kaarina.tiainen(at)sll.fi
  • WWF Suomi: ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, petteri.tolvanen(at)wwf.fi

Valvonta

Kalastus ja saimaannorppa

Kalastusrajoitukset saimaannorppa-alueilla

  • Kalastusrajoitukset ovat voimassa 15.4.-30.6. Kartta (norppakartta.wwf.fi)

Asetukset kalastuksen rajoittamisesta saimaannorpan suojelemiseksi

Saimaalle kalaan? Esitteessä tietoa tarvittavista kalastusluvista, Saimaan kalastusrajoituksista ja pyydysten merkinnästä (julkaisut.metsa.fi).

Sokkeliverkko on norpalle vaarallinen (tiedote 10.8.2018).

Päivitetty viimeksi 1.12.2023