Saimaannorppa lepää kiven päällä ja katsoo kohti kameraa.
Kuva: Metsähallitus / Timo Seppäläinen.

Lisätietoa

Lue lisää uutisia

Muualla verkossa

www.luontoon.fi/saimaannorppa

www.metsa.fi/saimaannorppa

Seuraa Facebookissa, mitä kuuluu saimaannorpalle

Hanke toteutettiin 2013–2018

Saimaannorppa on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä. Niitä elää Saimaalla – ja koko maailmassa – vain 370–380 yksilöä. Saimaannorppa-LIFE oli EU-rahoitteinen hanke, joka edisti saimaannorpan suojelua ja suotuisan suojelutason saavuttamista. Hanke toteutti ympäristöministeriön johdolla, sidosryhmien kanssa laajapohjaisessa yhteistyössä laadittua saimaannorpan suojelun strategiaa ja toimenpidesuunnitelmaa.

Näillä sivuilla voit tutustua hankkeen tuloksiin.

Saimaannorppa-LIFE-hanke tarkasteli saimaannorpan suojelukysymyksiä monipuolisesti eri näkökulmista ja haki ratkaisuja useiden yhteistyökumppaneiden voimin. Hanke tuotti laajasti uutta tietoa suojelutoimenpiteiden suunnittelun ja oikean kohdentamisen tarpeisiin. Erilaisissa kanavissa toteutettiin monipuolista, eri kohderyhmille suunnattua viestintää ja ympäristökasvatusta.

Saimaannorpalle turvallisten kalastusmuotojen kehittämistä ja käyttöä edistettiin ammatti- ja vapaa-ajankalastuksessa. Lisäksi selvitettiin ihmisistä johtuvan häiriön vaikutusta norppakantaan ja pyrittiin tunnistamaan mahdolliset riskialueet sekä ehkäisemään häiriöitä ohjauksella.

Hanketta veti Metsähallituksen Luontopalvelut ja kumppaneita olivat Etelä-Savon ELY-keskus, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi, Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö sekä Turun yliopisto.

Saimaannorppa-LIFE-hankkeen kustannusarvio oli noin 5,26 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus oli 3,95 miljoonaa euroa. Osarahoittajina toimivat ympäristöministeriö, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö sekä Nestorisäätiö.

Yhteystiedot

Metsähallitus: projektipäällikkönä toimi Raisa Tiilikainen, raisa.tiilikainen@metsa.fi

Lisätietoa

Päivitetty viimeksi 1.12.2023