Neljä vapaaehtoista hiihtää jäällä. Jokainen vetää perässään lumikolaa.
Apukinosten kolaajat lähdössä matkaan. Kuva: Metsähallitus / Miina Auttila.

Vapaaehtoisten rooli saimaannorpan suojelutoimenpiteiden toteuttamisessa on perinteisesti ollut vahva.

Vuosittaisessa pesälaskennassa paikallisilla vapaaehtoisilla on suuri merkitys. Leutona talvena luonnonkinosten puuttuessa tehtävä laajamittainen apukinostyö ei onnistuisi ilman kattavaa vapaaehtoisverkostoa ja paikallistuntemusta.

Vapaaehtoisissa on voimaa!

Mies on kontallaan jäällä tutkimassa keväällä romahtanutta norpan pesää.
Nopeasti heikkenevillä kevätjäillä tehtävä pesälaskenta ei olisi mahdollista ilman laajaa vapaaehtoisten laskijoiden joukkoa. Kuva: Metsähallitus / Raisa Tiilikainen.

Saimaannorppa-LIFE-hankkeen myötä vapaaehtoisten verkostoa on vahvistettu toimintaa kehittämällä ja lisäämällä vapaaehtoisten koulutusta mm. kannan seurannan sekä apukinosten toteuttamiseen liittyen. Jo yli 450 vapaaehtoista on osallistunut hankkeen aikana työhön saimaannorpan hyväksi!

Lisätietoja

  • Metsähallitus: suojelubiologi Jouni Koskela, jouni.koskela(at)metsa.fi
  • Metsähallitus: suojelubiologi Miina Auttila, miina.auttila(at)metsa.fi

Päivitetty viimeksi 2.6.2020