Riistakameran kuva ketusta romahtaneen pesän vieressä.
Saimaannorpan pesille sijoitettujen riistakameroiden avulla saadaan tietoa kuuttien selviytymistä uhkaavista tekijöistä. Kuva: UEF Norppatutkimus / Mervi Kunnasranta.

Hankkeessa tuotettiin monipuolisesti uutta tutkimustietoa, joka auttaa mm. arvioimaan saimaannorpan suojelutoimien oikeaa kohdentumista ja vaikuttavuutta. Vastasyntyneiden kuuttien selviytymistä ja niitä uhkaavia häiriötekijöitä tutkittiin norpan pesien läheisyyteen sijoitettujen riistakameroiden avulla. Vuosittaiset pesälaskennat ovat saimaannorppakannan koon arvioinnin perusta. Pesäpaikkasukellusten avulla parannetaan pesälaskentojen tarkkuutta syntyneiden ja pesään kuolleiden poikasten osalta.

Kaksi valokuvaa. Toisessa on vene ja sukeltaja rantavedessä. Toisessa kuvassa sukeltaja pitää muovipussia, jossa on istukka.
Heti jäiden lähdettyä pesäpaikkojen läheisyydestä etsitään sukeltamalla merkkejä syntyneistä kuuteista, esim. istukoita ja kuolleita kuutteja. Kuvat: Metsähallitus / Markku Tissarinen.

Itä-Suomen yliopiston norppatutkimusryhmä on selvittänyt norppien elinympäristön käyttöä hylkeiden lähetinseurantaa käyttäen. Hankkeessa tuotettua tietoa käytetään mm. saimaannorpan levinneisyysalueen määrittämiseen.

Luonnonvarakeskuksen vetämän tutkimuksen avulla on selvitetty Saimaan alueen vapaa-ajankalastuksen määrää ja siinä käytettyjä menetelmiä. Lisäksi populaatiomallinnuksen avulla on saatu tietoa norpan kuolinsyistä ja selviytymisasteesta sekä arvioitu tahattoman sivusaaliskuolleisuuden määrää.

Uutta tietoa suojelustrategian tarpeisiin

Hankkeessa on tuotettu paljon uutta tietoa saimaannorpan suojelustrategian ja toimenpidesuunnitelman päivittämiseksi sekä kalastusasetusten uudistamiseksi.

Asetusuudistuksessa (www.finlex.fi) päivitettiin saimaannorpan suojelemiseksi annetut kalastusrajoitukset. Uusi kalastusasetus astui voimaan 14.4.2016 ja sen valmistelusta vastasi maa- ja metsätalousministeriö.

Ympäristöministeriön asettama saimaannorpan suojelutyöryhmä luovutti 30.5.2017 ehdotuksensa Saimaannorpan suojelustrategian ja toimenpidesuunnitelman päivittämiseksi vuosille 2017–2022. Arvion mukaan saimaannorppakanta kasvaa vakaasti, mutta lisätoimia tarvitaan esimerkiksi kalanpyydyskuolleisuuden vähentämiseksi. Vuonna 2011 ensimmäisen kerran laaditun strategian ja toimenpidesuunnitelman lähtökohtana on sovittaa kestävällä tavalla yhteen saimaannorpan suojelun tarpeet ja ihmisen toiminta Saimaalla. Toimenpidesuunnitelman strategisena tavoitteena on varmistaa norppakannan vakaa kasvu niin, että kannan koko, rakenne ja levinneisyysalue saavuttaisivat suotuisan suojelun tason. Välitavoite on, että saimaannorpan talvikanta kasvaisi vähintään 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä.

Saimaannorpan suojelutyöryhmä on laajapohjainen yhteistyöverkosto, johon kuuluu niin alueellisia ja paikallisia toimijoita, tutkimuslaitoksia, luonnonsuojelujärjestöjä kuin valtion viranomaisia. Ympäristöministeriö päivittää saimaannorpan suojelun strategian ja toimenpidesuunnitelman vuosille 2017–2022 (30.5.2017 luovutetun raportin pohjalta).

Lisätietoja

Saimaannorppatutkimus

Vapaa-ajankalastuksen tutkimus

  • Luonnonvarakeskus: tutkija Irma Kolari, irma.kolari(at)luke.fi

Pesälaskennat

  • Metsähallitus: suojelubiologi Jouni Koskela, jouni.koskela(at)metsa.fi

Sukellukset

  • Metsähallitus: suojelubiologi Miina Auttila, miina.auttila(at)metsa.fi

Päivitetty viimeksi 2.6.2020