Saimaannorpan pörröturkkinen kuutti.
Kuva: Metsähallitus / Timo Seppäläinen

Pesimäaikaan saimaannorppaemo ja kuutti ovat erityisen herkkiä häiriölle. Saimaannorppa-LIFE-hankkeessa selvitettiin paikkatietoanalyysien avulla ihmislähtöisen häiriön määrää ja alueellista sijoittumista sekä häiriön vaikutusta norppakantaan. Tavoitteena oli tunnistaa mahdolliset riskialueet ja ehkäistä häiriötä maankäytön ohjauksella.

Rakentamisen ohjausta ja uusia suojelualueita

Saimaanorppa makaileen rantakivellä.Hankkeessa tuotettua tietoa saimaannorpan pesimäalueille kohdistuvan ihmislähtöisen häiriön määrästä ja vaikutuksista hyödynnettiin maankäytön ohjauksessa. Etelä-Savon ELY-keskuksen laatima ohje auttaa Saimaan kuntia huomioimaan norpan pesimäalueet maankäytön ratkaisuissa. Metsähallituksen antamat järjestyssäännöt ohjaavat toimintaa valtion luonnonsuojelualueilla. Hankkeessa on parannettu suojelu- ja rajoitusalueiden maastomerkintää niin valtion kuin yksityisilläkin suojelualueilla.

Saimaannorppa-LIFE on myös mahdollistanut uusien suojelualueiden hankinnan. Tornator Oyj ja Etelä-Savon ELY-keskus tekivät 2.2.2015 kiinteistökaupan saimaannorpan suosimista vesialueista ja saaristoista. Kaupan myötä jo olemassa olevat suojelualueet laajenevat Puumalan Lietvedellä, Puumalan Katosselällä sekä Savonlinnan Pihlajavedellä yli 100 saarella ja luodolla. Lisäksi merkittävä osa Katosselän vesialuetta tuli osaksi luonnonsuojelualuetta. Kaupan kokonaispinta-ala on noin 710 ha, josta vesialuetta on noin 640 hehtaaria. Hankitut alueet on liitetty niihin Saimaan luonnonsuojelualueisiin, jotka vuonna 2014 perustettiin asetuksella valtion alueille.

Lisätietoja

  • Etelä-Savon ELY-keskus: biologi Arto Ustinov, arto.ustinov(at)ely-keskus.fi
  • Metsähallitus: erikoissuunnittelija Arto Vilén, arto.vilen(at)metsa.fi

Päivitetty viimeksi 2.6.2020