Kaksi poikaa on laiturin päässä vedessä kyynärpäät ristissä ja polskii jaloilla vettä.
Uimassa. Kuva Siru-Leena Mukkala.

Hankkeen tuloksia: Vinkkejä ja aineistoja luontoliikuntaan

Luontoon voi mennä liikkumaan mihin vuodenaikaan vain! Katso vinkit VUOSIKELLOsta. Voit myös tulostaa posterin (2019 päivitetty versio, koko A2, pdf). Aiempi versio (2018).

LUONTOLIIKUNTAKARTTA: Forssan seutu sekä LISÄTIETOA kartan kohteista

JULKAISU Luonto lisää liikettä – Mikä innostaa kouluikäistä? (julkaisut.metsa.fi) Tässä tutkimuksessa on tuotettu tietoa lasten kokemuksista erilaisista luonnossa liikkumisen muodoista sekä suhteesta luonnossa liikkumiseen.

Tutustu myös tutkija, LiT Elina Hasasen artikkeleihin:

VIDEOMME vievät luontoon liikkumaan! Katso luontoliikunnan ilosta kertova tuore hankevideo (julkaistu myös englanniksi) tai tututustu lyhyisiin retkivideoihin 1–8. Koululaisten luontoliikuntakokemuksista on julkaistu myös video englanniksi (www.youtube.com) :

LUONTO LISÄÄ LIIKETTÄ JA HYVINVOINTIA -SEMINAARI 25.4. 2019: lasten kokemuksia luontoliikunnasta

Seminaarissa kuultiin lasten kokemuksia luontoliikunnasta. Hankkeessa tehdystä tutkimuksesta on saatu vastauksia kysymykseen, mikä saa lapset viihtymään ja liikkumaan luonnossa. Seminaarissa kerrottiin myös, miten luonnossa opitaan ja opetetaan sekä jaettiin tuoretta tietoa siitä, miten luontoliikunta ja vesiympäristö vaikuttavat hyvinvointiin. Lisäksi tutustuttiin Forssan seutukunnan luontoliikunnan palveluiden ja saatavuuden kehittämiseen hankkeen aikana.

Seminaari pidettiin Hämeen luontokeskuksessa / Eerikkilä Outdoor Centerissä, Tammelassa.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena oli edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia lisäämällä luonnossa liikkumista.

Hankkeen toiminta-aika oli 1.7.2017–30.6.2019 ja se toteutettiin Kanta-Hämeessä Forssan seutukunnan alueella. Hankkeessa uudistettu Hämeen luontokeskus sijaitsee Tammelassa Torronsuon ja Liesjärven kansallispuistojen ja Eerikkilä Outdoor Resortin välittömässä läheisyydessä.

Muita luontokohteita ovat Melkuttimien luonnonsuojelualue, Saaren kansanpuisto ja Forssan kansallinen kaupunkipuisto. Kohteet sijaitsevat 60–90 min ajomatkan päässä Helsingistä, Tampereelta ja Turusta.

Lapsille liikunnan iloa luonnossa

Lapset laskevat liukureilla mäkeä.
Kuva: Lassi Puhtimäki.

2000-luvulla syntynyt Z-sukupolvi on tottunut elämään teknologian kanssa. Digitaalisuus on kaikin tavoin osa arkea. Sosiaalisen median luoma yhteys ihmisiin ympäri maapalloa rikastuttaa ja avartaa Z-sukupolven maailmaa. Samaan aikaan lasten ja nuorten yhteyden luontoon koetaan vähentyneen. Kuitenkin luontokuvia jaetaan nyt ahkerasti Instagramissa ja omaehtoinen liikunta erilaisin välinein on yhä suositumpaa. Juuri nyt on oikea aika panostaa kaupungeissa kasvaneiden lasten ja nuorten luonnossa liikkumiseen – niin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kuin houkuttelevien luontomatkailupalvelujen kehittämisen vuoksi.

Kolme neljäsosaa suomalaisista yläkouluikäisistä nuorista liikkuu terveytensä kannalta riittämättömästi eli vähemmän kuin suosituksen mukaisen tunnin päivässä. Samassa ikäluokassa joka neljäs on ylipainoinen tai lihava. Seurassa harrastamisen korkeat kustannukset ja ruudun ääressä vietetyn ajan lisääntyminen voivat johtaa liikunnallisesta elämäntavasta syrjäytymiseen jo nuorena.

Huoli liikkumattomuudesta on maailmanlaajuinen, joten vaikuttavaksi todetut lasten liikunnan edistämisen toimintamallit ja palvelukonseptit herättävät kansainvälisestikin kiinnostusta. Luontoympäristön terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat niin ikään voimistuvan kansainvälisen kiinnostuksen kohteena ja Suomen kansallispuistot ja muu luonto houkuttelevat yhä enemmän kansainvälisiä matkailijoita.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Kanta-Hämeen alueen luonnossa ja Hämeen luontokeskuksessa luotiin lapsia ja nuoria houkuttava luontoliikuntaympäristö sekä kansainvälisestikin kiinnostava toimintamalli.

Toteuttajat ja rahoitus

Luonto lisää liikettä -hankkeen toteutuksesta vastasi Metsähallituksen Luontopalvelut. Keskeiset yhteistyötahot olivat Eerikkilä Sport & Outdoor Resort, Forssan seutukunnan luontomatkailuun kytkeytyvät pk-yritykset, Forssan seudun kuntien eri palvelualueet sekä muut lasten ja nuorten hyvinvointia ja luonnossa liikkumista edistävät organisaatiot ja toimijat.

Hankkeen budjetti oli 357 000 €. Päärahoittaja oli Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), jonka kansallisena rahoittajana oli Hämeen liitto. Hanketta rahoittivat lisäksi Metsähallitus, Eerikkilä Sport & Outdoor resort (entiseltä nimeltään Eerikkilän urheiluopisto) sekä Forssan kaupunki ja Tammelan, Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kunnat.

Lisätietoja antaa

Virkistyskäyttöpäällikkö Tuula Peltonen
Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut
tuula.peltonen(at)metsa.fi

Hankekumppaneita

Hankekohteita

Päivitetty viimeksi 1.12.2023