Luonto lisää liikettä -hanke päättyi kesäkuussa 2019. Päätavoitteena oli edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia lisäämällä luonnossa liikkumista.

Hankkeen tulokset: ks. etusivu.

Tavoitteet

1. Hämeen luontokeskuksen uudistaminen lapsia ja nuoria luontoon houkuttelevaksi, Suomen ensimmäiseksi lasten ja nuorten luontoliikuntakeskukseksi.

2. Lasten ja nuorten luonnossa liikkumisen uusien, kansainvälisesti vetovoimaisten toimintamallien sekä hyvinvointivaikutusten arviointimenetelmien kehittäminen.

3. Forssan seudun kuntien luonnossa liikkumiseen kytkeytyvän palvelutarjonnan saavutettavuuden ja tunnettuuden lisääminen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti – ja väestön hyvinvoinnin edistämisen tarpeisiin.

4. Luontolähtöisen hyvinvoinnin edistämisen monisektorisen yhteistyön tiivistäminen (luonto, terveys, matkailu, kasvatus, koulutus, liikunta) erityisesti pk-yritysten kansainvälistymisen edellytyksiä tukien.

5. Luonnossa liikkumisen terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin liittyvän osaamisen lisääminen ja hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä.

6. Lapsia ja nuoria luonnossa liikkumiseen innostavan viestintä- ja markkinointimateriaalin sekä digitaalisten palvelujen kehittäminen.

Toimenpiteet

Lasten ja nuorten luonnossa liikkumisen toimintamallien kehittäminen:

  • työpajat
  • pilottiryhmät
  • luonnossa liikkumisen hyvinvointivaikutusten arviointimenetelmien kehittäminen
  • Hämeen luontokeskuksen toimintamallin uudistaminen piloteista kerätyn kokemuksen ja arviointitiedon perusteella.

Luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuva tuotekehitys ja Forssan seutukunnan luontomatkailupalvelujen markkinoinnin kehittäminen yhteistyökumppaneiden kanssa:

  • koulutukset, työpajat, yrityskohtainen kehittäminen
  • alueen luontokohteiden ja -palvelujen kokonaisuuden kokoaminen nykyistä saavutettavammaksi eri kanavissa.

Monikanavainen viestintä:

  • lapsia ja nuoria perheineen/opettajineen/valmentajineen/ohjaajineen luontoon houkuttelevan kuva-, video-, esite- ja koulutusmateriaalien tuottaminen
  • koulutukset, seminaarit
  • materiaalin tuottaminen digitaalisiin markkinointikanaviin.

Päivitetty viimeksi 18.1.2022