Simmande pojkar. Foto: Siru-Leena Mukkala.

Projektet startades år 2017 och avslutades 30.6.2019. Projektet genomfördes i Egentliga Tavastland i Forssaregionen. Tavastlands naturum förnyades i samband med projektet. Naturumet ligger i Tammela i närheten av nationalparkerna Torronsuo och Liesjärvi samt Eerikkilä Outdoor Resort.

Övriga naturobjekt i projektets verksamhetsområde var naturskyddsområdet Melkuttimet, Saari folkpark och Forssa nationalstadspark.

Information om projektets resultat finns på projektsidan på finska.

Motionering i naturen ger glädje åt barnen

Z-generationen född på 2000-talet är van att leva med teknologin. Kontakten med människor runt om i världen via sociala medier berikar och vidgar Z-generationens värld. Samtidigt anses det att barn och unga har mindre kontakt med naturen. Men naturbilder delas flitigt på Instagram och att motionera på eget bevåg på olika sätt växer i popularitet. Just nu är det läge att satsa på att barn och unga som har vuxit upp i städerna rör sig i naturen för att befrämja hälsa och välfärd samt utveckla lockande utflyktsmål i naturen.

Tre fjärdedelar av de finländska högstadieeleverna rör inte på sig tillräckligt med tanke på hälsan – mindre än det rekommenderade en timme om dagen. I samma åldersgrupp är var fjärde överviktig eller fet. Det är dyrt att vara med i hobbyföreningar och tiden framför rutan ökar hela tiden vilket kan leda till att man fjärmar sig från en aktiv livsstil redan som ung.

Oron för barnens fysiska inaktvitet är global. Effektiva verksamhetsmodeller och servicekoncept som främjar barnens motion väcker intresse internationellt. Hälso- och välmåendeeffekterna av naturmiljön blir allt mer intressanta internationellt. Samtidigt lockar de finska nationalparkerna och landets övriga natur allt fler utländska turister.

Syften och åtgärder

Syftet var att skapa en lockande miljö för motionering för barn och unga i Tavastlands natur och naturum.

Samarbetspartner och fnansiering

Projektet Mer motion från naturen var ett samarbete mellan Forststyrelsen, Eerikkilä Sport & Outdoor Resort och Tammela kommun. Förutom Eerikkilä var centrala samarbetsparter småföretag i naturturismbranschen i Forssaregionen, olika serviceområden i Forssaregionens kommuner samt övriga organisationer och aktörer som främjar barns och ungas välmående och motion i naturen.

Projektets budget var 357 000 €. Projektet finansierades huvudsakligen av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), vars nationella finansiär var Tavastlands förbund. Projektet finansierades dessutom av Forststyrelsen, Eerikkilä Sport & Outdoor resort (tidigare Eerikkilän urheiluopisto), samt Forssa stad, Tammela, Jockis, Humppila och Ypäjä kommuner.

Mera information ges av

Chef för rekreationsanvändning Tuula Peltonen
Forststyrelsen, Insjöfinlands Naturtjänster
tuula.peltonen(at)metsa.fi

Senast uppdaterad 21.8.2023