Det främsta syftet med projektet var att befrämja barns och ungas hälsa och välmående genom ökad motion i naturen.

Projektets resultat presenteras på framsidan (på finska).

Syften

1. Förnyelse av Tavastlands naturum så att det lockar barn och unga ut i naturen som Finlands första centrum för naturmotion för barn och unga.

2. Utveckling av nya internationellt lockande verksamhetsmodeller för barns och ungas motion i naturen samt av evalueringsmetoder för hälsoeffekterna.

3. En förbättrad tillgänglighet och information, både för den internationella turismen och befolkningens välmående, av serviceutbudet kring serviceutbudet av naturmotion i kommunerna i Forssaregionen.

4. Förbättring av mångsektoriellt samarbete kring naturnära välmående (natur, hälsa, turism, uppfostran, utbildning, motion) särskilt genom att stödja förutsättningarna för småföretagens internationalisering.

5. Kunskaperna kring effekter på hälsa och välbefinnande av att röra sig i naturen ska ökas och utnyttjas vid utvecklingen av service.

6. Utveckling av informations- och marknadsföringsmaterial samt digitala tjänster vilka ska inspirera barn och unga att röra på sig i naturen.

Centrala åtgärder

Utveckling av verksamhetsmodeller för barns och ungas motion i naturen

  • workshops
  • testgrupper
  • utveckling av metoder för bedömning av hälsoeffekterna av att motionera i naturen
  • förnyelse av verksamhetsmodellen för Tavastlands naturum på basis av erfarenheter och bedömning från tester.

Produktutveckling baserad på hälsoeffekter av naturen och marknadsföringen av naturturismen i Forssaregionen ska utvecklas med samarbetsparterna.

  • kurser, workshops, företagsspecifik utveckling
  • koncentrering av naturobjekten och -servicen till en mer tillgänglig helhet i olika kanaler.

-Kommunikation via flera kanaler

  • produktion av bild-, video-, presentations- och utbildningsmaterial som lockar barn och unga med familj/lärare/tränare/handledare ut i naturen
  • kurser, seminarier
  • produktion av material för digitala marknadsföringskanaler.

Senast uppdaterad 29.5.2020