Meren ympäröimällä kalliorannalla on kaksi kanoottia ja teltta. Ihminen istuu kalliolla iltahämärässä taskunlampun valossa.
Telttailua Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa. Kuva: Markus Sirkka / Metsähallitus.

Lähtökohtana luonnon ja liikunnan terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Luonto on tiivis osa kulttuuriamme ja identiteettiämme, suomalaisten merkittävä liikuntapaikka, hyvinvoinnin lähde ja voimavara. Luontoliikunnassa liikunnan positiiviset vaikutukset yhdistyvät luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin. Esimerkiksi mieliala kohenee luonnossa nopeasti.

Liikunta edistää terveyttä ja toimintakykyä ja auttaa hoitamaan ja ennaltaehkäisemään monia sairauksia. Luonnossa voi toteuttaa liikuntasuosituksia varsin monipuolisesti, mielekkäästi ja kustannustehokkaasti.

Luonnollisen liikkeen edistämistä

Luontoliikunta on määritelty Polku luontoon -hankkeessa varsin väljästi. Termi on voitu rinnastaa fyysiseen aktiivisuuteen tai terveyttä edistävään liikuntaan luonnossa ja toimintaa on peilattu mm. soveltavaan liikuntapiirakkaan (UKK-instituutti, terveysliikuntasuositukset). Termi on kattanut luontoaktiviteetit laajasti. Tärkeää ovat olleet luonnosta ja liikkumisesta saatavat positiiviset hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kokemukset sekä säännölliseen mielekkääseen liikuntaan kannustaminen.

Luonto ja terveyden edistäminen

  • Rakennettu ja rakentamaton luontoympäristö on suomalaisten suosituin liikkumisympäristö. Luontoliikuntalajit mahdollistavat liikuntasuositusten toteuttamista varsin monipuolisesti, mielekkäästi ja hyvinvointia edistävällä tavalla.
  • Luonto on merkittävä liikkumaan motivoiva tekijä. Tutkimusten mukaan luonnossa liikunta tuntuu kevyemmältä ja luonto myös motivoi liikkeelle säännöllisesti.
  • Luonto ja liike edistävät myös psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Luontoympäristö alentaa stressiä, vaikuttaa positiivisesti mielialaan ja luonnossa suhtaudumme myönteisemmin toisiimme, myös itseemme! Luontoympäristössä liikkuminen edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta.
  • Ympäröivät maisemat ja tunnelmat ovat merkittävä osa luonnossa liikkumista ja hyvinvoinnin kokemuksia. Esimerkiksi esteettisistä elämyksistä ja luonnon kauneudesta nauttiminen on globaali ilmiö.

Lisätietoa luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista (luontoon.fi).

Miksi luontoliikunnan kehittämistyötä kannattaa tehdä?

Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin sekä liikkumaan motivoiviin tekijöihin liittyvä tutkimus ja ymmärrys lisääntyvät jatkuvasti. Luontoliikuntapalveluitakin tulisi kehittää yhä enenevässä määrin terveys, hyvinvointi ja yhdenvertaisuus huomioiden. Myös poikkisektorisen yhteistyön merkitystä terveyden edistämisessä painotetaan entistä enemmän. Merkittäväksi kehittämiskohteeksi on osoittautunut yhteistyön sekä luontoliikuntapalveluiden tunnettuuden ja tietoisuuden lisääminen.

Moniammatillisella yhteistyöllä voidaan kehittää uudenlaisia käytänteitä luontoliikunnan lisäämiseen, palveluiden kysyntälähtöisyyden lisäämiseen sekä luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten potentiaalin hyödyntämiseen. Yritysten palvelut, kuten ohjelma- ja vuokrauspalvelut, tukevat luontoliikunnan toteutumista.

Päivitetty viimeksi 22.8.2023