Julkaistu 3.3.2023

Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma alueen toimijoiden käsittelyyn

Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan tuleva luonnonvarasuunnitelma etenee pian lausuntokierrokselle. Suunnitelma määrittelee valtion maiden ja vesien käytön vuosina 2023–2028. Luonnonvarasuunnittelun tavoitteena on sovittaa yhteen valtion maihin ja vesiin kohdistuvat erilaiset odotukset kestävällä tavalla. 

Kolmen maakunnan luonnonvarasuunnittelussa pidettiin tällä viikolla yhteistyöryhmien viimeiset työpajat. Työpajat järjestettiin samansisältöisinä Oulussa ja Paltamossa. Luonnonvarasuunnittelun toteuttaa Metsähallitus yhdessä sidosryhmien kanssa. Yhteistyöryhmät on koottu noin 60 organisaation edustajista. 

“Saimme vielä todella hyviä kommentteja ja uusia näkökulmia toimintaohjelmaluonnokseen. Keskustelu ja työskentely yhteistyöryhmissä on ollut avointa ja vilkasta, ja sitä on käyty rakentavassa hengessä”, kertoo aluejohtaja Pirkko Siikamäki Metsähallituksen Luontopalveluista. 

Kahdessa edellisessä työpajassa käsiteltiin muun muassa asiakkaiden ja sidosryhmien odotuksia, toimintaympäristön muutoksia ja omistajalinjauksia. Nyt yhteistyöryhmät saivat puitavakseen luonnonvarasuunnitelman toimintaohjelman ensimmäisen luonnoksen. Ryhmät jatkavat kommentointia sähköisellä työskentelyalustalla viikon ajan, jonka jälkeen aineisto käsitellään ja huomioidaan toimenpidekirjauksissa. 

Toimintaohjelma kokoaa luonnonvarasuunnitelmassa sovittavat käytännön toimenpiteet viiden teeman alle. Teemoja ovat  

– vastuullinen ja yhteistyöhön perustuva toiminta ja sen kehittäminen, 

– ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, 

– luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja lisääminen sekä kulttuuriperinnön turvaaminen 

– alueellinen hyvinvointi sekä 

– luontoon ja luonnonvaroihin perustuvien elinkeinojen edellytysten turvaaminen ja edistäminen (biotalous).  

Toimintaohjelmaa muokataan yhteistyöryhmien antaman palautteen perusteella. Metsähallituksen johdon käsittelyn jälkeen ohjelma lähtee laajalle lausuntokierrokselle. Toimintaohjelman sisällöstä viestitään tarkemmin lausuntokierroksen alkaessa. Ohjelmaan tehdään tarvittavia muutoksia lausuntojen pohjalta ja Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan uusi luonnonvarasuunnitelma valmistuu kesällä. Luonnonvarasuunnitelman hyväksyy Metsähallituksen hallitus. 

LVS kattaa valtion maa- ja vesialueet Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa lukuun ottamatta merialueita. Metsähallituksen hallinnassa on noin 40 prosenttia Kainuun pinta-alasta ja reilu neljännes Keski- ja Pohjois-Pohjanmaasta. Suunnitelma laaditaan metsätalouden, luonnonsuojelun, kiinteistökehityksen, matkailun, virkistyskäytön sekä metsästyksen ja kalastuksen näkökulmat huomioiden. 

Lisätietoja: 

Pasi Korhonen, projektipäällikkö, Metsähallitus, 040 158 9412, pasi.korhonen@metsa.fi 

Pirkko Siikamäki, aluejohtaja, Metsähallituksen Luontopalvelut, 040 827 5457, pirkko.siikamaki@metsa.fi 

Kalle Eerikäinen, aluejohtaja, Metsähallitus Metsätalous Oy, 040 610 3367, kalle.eerikainen@metsa.fi 

Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnittelu