Kaksi lasta juoksee nauraen kohti kameraa metsäpolulla, takana kaksi aikusta ja mäntymetsää.
Perhe retkellä Oulujärven Ärjänsaaressa lähellä Kajaania. Kuva: Harri Tarvainen.

Ajankohtaista

Luonnonvarasuunnittelu alkoi ja yhteistyörymiin kutsutaan osallistujia laajalti mukaan (tiedote 8.6.2022)

Kestävän käytön suunnittelua

Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin strategista kestävän käytön suunnittelua. Sitä tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa.

Suunnittelualue

Kainuun ja Pohjanmaan suunnittelualue kattaa valtion maa- ja vesialueet Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa lukuun ottamatta merialueita.

Merialueen luonnonvarasuunnitelma kaudelle 2023–2028 laaditaan erillisessä projektissa yhtäaikaisesti tämän suunnitelman kanssa.

Metsähallituksen hallinnassa on noin 40 prosenttia Kainuun pinta-alasta ja reilu neljännes Keski- ja Pohjois-Pohjanmaasta.

Karttakuva suunnittelualueesta Kainuu sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa

Suunnittelualue koostuu keskenään hyvin erilaisista alueista, lännen ja etelän tasaisista pelto- ja suomaisemista idän vaara- ja jopa tunturimaisemiin. Alueen länsi- ja eteläosassa valtion maat ovat pienialaisempia ja enemmän hajallaan. Oulun seudulla puolestaan on merkittäviä lähivirkistyskohteita, ja siellä luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tutkimuksella on pitkä ja vakiintunut perinne. Laajimmat yhtenäiset valtion maa-alueet sijaitsevat Kainuun itä- ja pohjoisosissa sekä Koillismaalla. Täällä muutamien kuntien pinta-alasta puolet on valtion maata, joten Metsähallituksen rooli maanomistajana ja toimijana on merkittävä

Klikkaa tästä auki suurempi kuva suunnittelualueen kartasta (pdf).

Suunnitteluaika ja aiemmat luonnonvarasuunnitelmat

Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnittelun projekti toteutetaan 1.5.2022–31.5.2023.

Nyt laadittava luonnonvarasuunnitelma yhdistää kaksi aiemmin tehtyä suunnitelmaa:

Suunnitteluprosessin lopputuloksena keväällä 2023 valmistuu Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma vuosiksi 2023–2028. Se ohjaa Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan valtion maiden ja vesien kestävää käyttöä sekä hyödyntää uusia luonnonvarojen käyttömahdollisuuksia kestävällä tavalla.

Ilmasta ylhäältä päin kuvattuja lehtipuita kasvamassa metsässä.
Haapapuita Rokuan kansallispuistossa. Kuva: Harri Tarvainen.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Pasi Korhonen pasi.korhonen@metsa.fi, puh. 040 158 9412
Ohjausryhmän ja yhteistyöryhmän puheenjohtaja Pirkko Siikamäki (aluejohtaja, Metsähallitus, Luontopalvelut)

Projektiryhmä: (kaikki Metsähallituksesta)

 • Projektipäällikkö Pasi Korhonen
 • Eräsuunnittelija Eero Hartikainen (Eräpalvelut)
 • Erikoissuunnittelija Heidi Lumijärvi (Luontopalvelut, Pohjanmaa–Kainuu)
 • Tiimiesimies Petteri Arovainio (Metsähallitus Metsätalous Oy, Pohjanmaa–Kainuu)
 • Suunnittelupäällikkö Ilkka Herukka (Metsähallitus Metsätalous Oy, Pohjanmaa-Kainuu)
 • Maankäyttöasiantuntija Jorma Siira (Kiinteistökehitys)
 • Erikoissuunnittelija Eeva Pulkkinen (Luontopalvelut Pohjanmaa–Kainuu, viestintä)

Ohjausryhmä (kaikki Metsähallituksesta)

 • Aluejohtaja Pirkko Siikamäki, Luontopalvelut (pj.)
 • Aluejohtaja Arto Tolonen, Metsähallitus Metsätalous Oy
 • Erätalouspäällikkö Jussi Viitanen, Eräpalvelut
 • Tuulivoiman hankekehityspäällikkö Ville Koskimäki, Kiinteistökehitys
 • Kehityspäällikkö Johanna Leinonen, Metsähallitus Konsernitoiminnot
 • Suunnittelupäällikkö Kalle Eerikäinen, Metsähallitus Metsätalous Oy
 • Projektipäällikkö Pasi Korhonen

Yhteistyöryhmät

Luonnonvarasuunnittelu on yhteissuunnittelua. Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnittelun yhteistyöryhmiin on kutsuttu Kainuusta 29 ja Pohjanmaalta 32 tahoa.

Kainuu:

Arktiset aromit ry.
Geologian tutkimuskeskus GTK
Idän Taiga ry.
Kainuun Ely-keskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen (E) -vastuualue
Kainuun Ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat (Y) -vastuualue
Kainuun kalatalouskeskus
Kainuun koneyrittäjät Ry / Hakka Oy
Kainuun liitto
Kainuun luonnonsuojelupiiri
Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto MaNu
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kajaanin kaupunki
Kajaanin Latu
Kajaanin yliopistokeskus
Kajave Oy
Kuhmon kaupunki
Kuhmo Oy
Luonnonvarakeskus LUKE
Metsähallituksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueellinen neuvottelukunta
Metsästäjäliiton Kainuun piiri
Paliskuntain yhdistys
Puolangan kunta
SKAL Pohjois-Suomi ry
Suomen metsäkeskus
Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piiri
Suomen MetsätKuntoon Oy
Suomen riistakeskus
Suomussalmen kunta
UPM
Vuokatin matkailutoimijat

Pohjanmaa:

Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö
Geologian tutkimuskeskus GTK
Junnikkala Oy
Keski-Pohjanmaan liitto
Koneyrittäjien liitto
Kuljetusliike Moilaspojat Oy
Kuusamon kaupunki
Lestijärven kunta
Luonnonvarakeskus LUKE
Maaselän Latu ry
Metsähallituksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueellinen neuvottelukunta
Micropolis Oy, Iijoki-sopimus
ODL Liikuntaklinikka, Oulun yliopisto, Elinikäisen Terveyden Tutkimusyksikkö
Oulun Energia Oy, Energiantuotanto
Oulun kaupunki
Oulun seudun ammattiopisto, Muhoksen yksikkö
Oulun yliopisto
Paliskuntain yhdistys
Pohjois-Pohjanmaan ELY, Maaseutu ja energia -vastuualue
Pohjois-Pohjanmaan ELY, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri
Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto (POPnuva)
Pro Agria Keski-Pohjanmaa ry, Kalatalouskeskus
Pudasjärven kaupunki
Ruka-Kuusamo Matkailu ry
SKAL Pohjois-Suomi ry
Stora Enso, Pohjois-Suomen hankinta-alue
Suomen metsäkeskus
Suomen Metsästäjäliitto
Suomen riistakeskus
Syötteen matkailuyhdistys

Yhteistyöryhmien työpajatyöskentelyn fasilitoijana on vanhempi konsultti Petteri Lillberg.
Konsulttiyhtiö Demos Helsinki Oy (demoshelsinki.fi/fi/).

Lillberg on työskennellyt maa- ja metsätalouden, maankäytön, ilmastopolitiikan ja luonnon monimuotoisuuden kanssa laajasti yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Päivitetty viimeksi 18.8.2022