Kaksi lasta juoksee nauraen kohti kameraa metsäpolulla, takana kaksi aikusta ja mäntymetsää.
Perhe retkellä Oulujärven Ärjänsaaressa lähellä Kajaania. Kuva: Harri Tarvainen.

Kestävän käytön suunnittelua

Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma on valmistunut. Luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa maakuntien alueella vuosina 2023–2028. Suunnitelma laadittiin yli vuoden kestäneessä projektissa, jossa keskeisessä roolissa oli laajasti sidosryhmiä osallistava yhteissuunnittelu. Suunnitelman on hyväksynyt Metsähallituksen hallitus ja se on jo otettu käyttöön.

Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma 2023–2028 on luettavissa sähköisenä versiona (julkaisut.metsa.fi).

Suunnittelualue

Kainuun ja Pohjanmaan suunnittelualue kattaa valtion maa- ja vesialueet Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa lukuun ottamatta merialueita.

Kuva kartasta, jolla on Keski- ja POhjois-Pohjanmaan ja Kainuun luonnonvarasuunnittelun alueet.

Metsähallituksen hallinnassa on noin 40 prosenttia Kainuun pinta-alasta ja reilu neljännes Keski- ja Pohjois-Pohjanmaasta.

Suunnittelualue koostuu keskenään hyvin erilaisista alueista, lännen ja etelän tasaisista pelto- ja suomaisemista idän vaara- ja jopa tunturimaisemiin. Alueen länsi- ja eteläosassa valtion maat ovat pienialaisempia ja enemmän hajallaan. Oulun seudulla puolestaan on merkittäviä lähivirkistyskohteita, ja siellä luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tutkimuksella on pitkä ja vakiintunut perinne. Laajimmat yhtenäiset valtion maa-alueet sijaitsevat Kainuun itä- ja pohjoisosissa sekä Koillismaalla. Täällä muutamien kuntien pinta-alasta puolet on valtion maata, joten Metsähallituksen rooli maanomistajana ja toimijana on merkittävä

Klikkaa tästä auki suurempi kuva suunnittelualueen kartasta (pdf 5,8 mt).

Merialueen luonnonvarasuunnitelma kaudelle 2024–2028 laaditaan erillisessä projektissa yhtäaikaisesti tämän suunnitelman kanssa.

Tutustu merialueen luonnonvarasuunnitteluun.

Hankkeen tiedotteet

Strategista suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa

Kuva pdf-esitteestä
Avaa kuva suurempana pdf-tiedostona klikkaamalla sitä.

Varmistamme toimintamme ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden yhdessä paikallisten sidosryhmien kanssa tehdyllä luonnonvarasuunnittelulla. Otimme suunnittelussa huomioon mm. ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden, hyvinvoinnin ja biotalouden toiminnan edellytykset.

Suunnitelma laadittiin metsätalouden, luonnonsuojelun, kiinteistökehityksen, matkailun, virkistyskäytön sekä metsästyksen ja kalastuksen näkökulmat huomioiden.

Nyt laaditussa luonnonvarasuunnitelmassa yhdistetään Kainuun ja pohjalaismaakuntien alueiden suunnittelu yhdeksi kokonaisuudeksi. Luonnonvarasuunnitelmien toteutumista valvotaan mahdollisimman monipuolisen, Metsähallituksen vaikuttavuutta kuvaavan mittariston avulla.

Suunnitteluaika ja aiemmat luonnonvarasuunnitelmat

Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnittelun projekti toteutettiin 1.5.2022–31.8.2023.

Nyt laadittu luonnonvarasuunnitelma yhdistää kaksi aiemmin tehtyä suunnitelmaa:

Suunnitteluprosessin lopputuloksena kesällä 2023 valmistui Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma vuosiksi 2023–2028. Se ohjaa Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan valtion maiden ja vesien kestävää käyttöä sekä hyödyntää uusia luonnonvarojen käyttömahdollisuuksia kestävällä tavalla.

Ilmasta ylhäältä päin kuvattuja lehtipuita kasvamassa metsässä.
Haapapuita Rokuan kansallispuistossa. Kuva: Harri Tarvainen.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Pasi Korhonen pasi.korhonen@metsa.fi, puh. 040 158 9412
Ohjausryhmän ja yhteistyöryhmän puheenjohtaja Pirkko Siikamäki (aluejohtaja, Metsähallitus, Luontopalvelut)

Projektiryhmä: (kaikki Metsähallituksesta)

 • Projektipäällikkö Pasi Korhonen
 • Eräsuunnittelija Eero Hartikainen (Eräpalvelut)
 • Erikoissuunnittelija Heidi Lumijärvi (Luontopalvelut, Pohjanmaa–Kainuu)
 • Tiimiesimies Petteri Arovainio (Metsähallitus Metsätalous Oy, Pohjanmaa–Kainuu)
 • Suunnittelupäällikkö Ilkka Herukka (Metsähallitus Metsätalous Oy, Pohjanmaa-Kainuu)
 • Maankäyttöasiantuntija Jorma Siira (Kiinteistökehitys)
 • Erikoissuunnittelija Eeva Pulkkinen (Luontopalvelut Pohjanmaa–Kainuu, viestintä)

Ohjausryhmä (kaikki Metsähallituksesta)

 • Aluejohtaja Pirkko Siikamäki, Luontopalvelut (pj.)
 • Aluejohtaja Arto Tolonen, Metsähallitus Metsätalous Oy
 • Erätalouspäällikkö Jussi Viitanen, Eräpalvelut
 • Tuulivoiman hankekehityspäällikkö Ville Koskimäki, Kiinteistökehitys
 • Kehityspäällikkö Johanna Leinonen, Metsähallitus Konsernitoiminnot
 • Suunnittelupäällikkö Kalle Eerikäinen, Metsähallitus Metsätalous Oy
 • Projektipäällikkö Pasi Korhonen

Yhteistyöryhmät

Luonnonvarasuunnittelu on yhteissuunnittelua. Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnittelun yhteistyöryhmiin on kutsuttu Kainuusta 29 ja Pohjanmaalta 32 tahoa.

Kainuu:

Arktiset aromit ry.
Geologian tutkimuskeskus GTK
Idän Taiga ry.
Kainuun Ely-keskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen (E) -vastuualue
Kainuun Ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat (Y) -vastuualue
Kainuun kalatalouskeskus
Kainuun koneyrittäjät Ry / Hakka Oy
Kainuun liitto
Kainuun luonnonsuojelupiiri
Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto MaNu
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kajaanin kaupunki
Kajaanin Latu
Kajaanin yliopistokeskus
Kajave Oy
Kuhmon kaupunki
Kuhmo Oy
Luonnonvarakeskus LUKE
Metsähallituksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueellinen neuvottelukunta
Metsästäjäliiton Kainuun piiri
Paliskuntain yhdistys
Puolangan kunta
SKAL Pohjois-Suomi ry
Suomen metsäkeskus
Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piiri
Suomen MetsätKuntoon Oy
Suomen riistakeskus
Suomussalmen kunta
UPM
Vuokatin matkailutoimijat

Pohjanmaa:

Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö
Geologian tutkimuskeskus GTK
Junnikkala Oy
Keski-Pohjanmaan liitto
Koneyrittäjien liitto
Kuljetusliike Moilaspojat Oy
Kuusamon kaupunki
Lestijärven kunta
Luonnonvarakeskus LUKE
Maaselän Latu ry
Metsähallituksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueellinen neuvottelukunta
Micropolis Oy, Iijoki-sopimus
ODL Liikuntaklinikka, Oulun yliopisto, Elinikäisen Terveyden Tutkimusyksikkö
Oulun Energia Oy, Energiantuotanto
Oulun kaupunki
Oulun seudun ammattiopisto, Muhoksen yksikkö
Oulun yliopisto
Paliskuntain yhdistys
Pohjois-Pohjanmaan ELY, Maaseutu ja energia -vastuualue
Pohjois-Pohjanmaan ELY, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri
Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto (POPnuva)
Pro Agria Keski-Pohjanmaa ry, Kalatalouskeskus
Pudasjärven kaupunki
Ruka-Kuusamo Matkailu ry
SKAL Pohjois-Suomi ry
Stora Enso, Pohjois-Suomen hankinta-alue
Suomen metsäkeskus
Suomen Metsästäjäliitto
Suomen riistakeskus
Syötteen matkailuyhdistys

Yhteistyöryhmien työpajatyöskentelyn fasilitoijana oli vanhempi konsultti Petteri Lillberg.
Konsulttiyhtiö Demos Helsinki Oy (demoshelsinki.fi/fi/).

Lillberg on työskennellyt maa- ja metsätalouden, maankäytön, ilmastopolitiikan ja luonnon monimuotoisuuden kanssa laajasti yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Päivitetty viimeksi 1.12.2023