Julkaistu 3.4.2023

Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan valtion maiden käytöstä pyydetään lausuntoja − luonnonvarasuunnitelma lausuntokierroksella 28.4.2023 asti

Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan tuleva luonnonvarasuunnitelma on yleisön ja sidosryhmien kommentoitavissa 28.4.2023 asti. Luonnonvarasuunnitelmassa määritellään valtion maiden ja vesien käyttö seuraavien viiden vuoden aikana. Suunnitelmaa on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan tulevan luonnonvarasuunnitelman luonnoksen lausuntopyyntö materiaaleineen löytyy osoitteesta lausuntopalvelu.fi.

Lausuntopyyntöpalvelu vaatii rekisteröitymisen.

Kolmen maakunnan luonnonvarasuunnitelma etenee suunnitellusti. Lausuntokierroksen jälkeen kaikki saadut lausunnot käsitellään ja koostetaan yhteen, jonka jälkeen niiden perusteella tehdään tarvittaessa muutoksia suunnitelmaan. Luonnonvarasuunnitelman hyväksyy Metsähallituksen hallitus ja suunnitelma valmistuu kesällä 2023.

Luonnonvarasuunnitelma määrittelee valtion maiden ja vesien käytön Kainuussa, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2023–2028. Luonnonvarasuunnittelu on pitkän aikavälin strategista suunnittelua, jonka avulla varmistetaan Metsähallituksen toiminnan taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Luonnonvarasuunnitelmassa esitetään sidosryhmien kanssa tunnistetut keskeisimmät muutostekijät, jotka vaikuttavat Metsähallituksen toimintaan kyseisellä alueella seuraavien viiden vuoden aikana.

Laajasti osallistava ja tällä kertaa erityisesti myös nuorten mielipiteet huomioiva luonnonvarasuunnittelun prosessi on kansainvälisestikin ainutlaatuinen Metsähallituksen suunnittelumenetelmä. Nyt lausunnoilla oleva suunnitelma on valmisteltu laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Keskeisessä roolissa ovat yhteistyöryhmät, joissa on edustettuina noin 60 eri tahoa järjestö-, opetus- ja tutkimus-, yritys- sekä viranomaisorganisaatioista. Lisäksi luonnonvarasuunnitelman tiimoilta on järjestetty työpaja nuorille, osallistettu laaja joukko matkailutoimijoita sekä toteutettu kaikille kansalaisille suunnattu verkkokysely. Erittäin hyvin toimiva apuväline kaikessa osallistamisessa on ollut virtuaalinen keskustelualusta.

– Luonnonvarasuunnittelussa oleellista on eri intressien ja näkemysten yhteensovittaminen. Työhön aktiivisesti osallistunut kattava ja edustava joukko eri tahoja on vienyt työtä eteenpäin nimenomaan yhteensovittamisen hengessä. Olemme saaneet edistettyä työtä nyt tähän vaiheeseen, että olemme voineet julkaista koko luonnonvarasuunnitelman lausunnoille, kertoo luonnonvarasuunnittelun projektipäällikkö Pasi Korhonen Metsähallituksesta.

Oma roolinsa suunnittelussa on kunnilla, paliskunnilla, Rajavartiolaitoksella ja Puolustusvoimilla. Myös Metsähallituksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueellisella neuvottelukunnalla on edustus yhteistyöryhmissä.

Luonnonvarasuunnitelma kattaa valtion maa- ja vesialueet Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa lukuun ottamatta merialueita. Metsähallituksen hallinnassa on noin 40 prosenttia Kainuun pinta-alasta ja reilu neljännes Keski- ja Pohjois-Pohjanmaasta. Suunnitelma laaditaan metsätalouden, luonnonsuojelun, kiinteistökehityksen, matkailun, virkistyskäytön sekä metsästyksen ja kalastuksen näkökulmat huomioiden.

Lisätietoja

Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnittelu

Pasi Korhonen, projektipäällikkö, Metsähallitus, 040 158 9412, pasi.korhonen@metsa.fi

Pirkko Siikamäki, aluejohtaja, Metsähallituksen Luontopalvelut, 040 827 5457, pirkko.siikamaki@metsa.fi

Kalle Eerikäinen, aluejohtaja, Metsähallitus Metsätalous Oy, 040 610 3367, kalle.eerikainen@metsa.fi