Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin strategista kestävän käytön suunnittelua. Sitä tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa.

Ajankohtaista

Merialueen luonnonvarasuunnitelma on hyväksytty Metsähallituksen hallituksessa. Se ohjaa toimintaa Metsähallituksen hallinnoimalla merialueella vuosina 2024-2028. 

Metsähallituksen Merialueen luonnonvarasuunnitelma 2024–2028 on luettavissa sähköisenä versiona (julkaisut.metsa.fi) ja se on käännetty myös ruotsin kielelle.  

Kiinnostus merialueita ja niiden käyttöä kohtaan on viime aikoina kasvanut. Siksi irrotimme ne nyt ensimmäistä kertaa omaksi suunnittelualueekseen. Periaatteenamme on käyttää merialuetta vastuullisesti ja kestävästi sekä edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä merellä ja edesauttaa meren hyvän tilan saavuttamista.

Suunnittelualue

Merialueen luonnonvarasuunnitelman alue kattaa yli puolet (pois lukien Ahvenanmaa) Suomen aluevesistä saarineen eli lähes 30 000 km2.Tämä alue on valtion omistama ja Metsähallituksen hallinnassa maineen ja vesineen. Suunnittelualueeseen eivät kuitenkaan sisälly merellä sijaitsevat maa-alueet, jotka ovat Metsähallitus Metsätalous Oy:n käytössä: nämä käsitellään sisämaata koskevien suunnitelmien yhteydessä.

Osallistaminen

Toteutimme loka-helmikuussa 2022-2023 perinteisen verkkokyselyn sijaan Howspace-alustalla kansalaisille ja yrityksille kyselyt, joissa osallistujien vastaukset teemakohtaisiin kysymyksiimme olivat avoimesti nähtävinä kaikille, ja vastauksista muodostui keskustelu osallistujien kesken. Howspace-alusta mahdollisti myös useita eri informaatio- ja aineistotyyppejä hyödyntävän keskustelun aktivoinnin.

Hankkeen tiedotteet

Strategista suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa

Kuva pdf-tiedostosta.
Avaa faktalehti suuremmaksi klikkaamalla kuvaa (pdf, 0,3 Mt)

Luonnonvarasuunnitelma laaditaan yhdessä sidosryhmien kanssa ja sen tavoitteena on yhteensovittaa erilaisia merialueelle asetettuja tavoitteita.

Seuraamme vuosittain hallinnoimamme merialueen käyttöä ja toimintamme vaikuttavuutta suunnitelmassa valituilla mittareilla.

Aikaisemmat suunnitelmat

Merialue on irrotettu nyt ensimmäistä kertaa omaksi suunnittelualueekseen, aiemmin se on ollut yhdistettynä maa-alueiden kanssa yhteisiin suunnitelmiin: Etelä-Suomen (2017–2022), Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan (2018–2023) ja Lapin (2019–2024) luonnonvarasuunnitelmiin on sisältynyt sekä meri- että sisämaan maa-alueita.

Yhteystiedot

 • Projektipäällikkö Marja Hokkanen, marja.hokkanen@metsa.fi, puh. 0400375 874
 • Ohjausryhmän ja yhteistyöryhmän puheenjohtaja Mikael Nordström (asiointijohtaja, Metsähallitus)

Projektiryhmä (kaikki Metsähallituksesta)

 • Projektipäällikkö Marja Hokkanen
 • Eräsuunnittelija Simon Andersson
 • va puistonjohtaja Joel Heino
 • Viestintäpäällikkö Hanna Kaurala
 • Eräsuunnittelija Mikko Malin 31.3.2023 asti
 • Maankäytön erityisasiantuntija Kristiina Niikkonen 1.2.2023 alkaen
 • Aluepäällikkö Annukka Rasinmäki 1.6.2022-31.1.2023
 • Aluejohtaja Anu Riihimäki
 • Tuulivoima-asiantuntija Essi Suorsa
 • Kaavoitusinsinööri Jani Viisanen

Ohjausryhmä (kaikki Metsähallituksesta)

 • Asiointijohtaja Mikael Nordström
 • Kiinteistökauppapäällikkö Tauno Kandelin
 • Kehityspäällikkö Johanna Leinonen
 • Erätalouspäällikkö Jussi Viitanen

Yhteistyöryhmä

 • Betoniteollisuus ry
 • Birdlife 
 • Fingrid
 • GTK
 • Helsingin yliopisto
 • John Nurmisen säätiö
 • Luke
 • Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry
 • Museovirasto
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 • Saaristoasiain neuvottelukunta
 • Satakuntaliitto
 • Suomen kuntaliitto
 • Suomen Latu
 • Suomen meripelastusseura
 • Suomen purjehdus ja veneily ry
 • Suomen riistakeskus
 • Syke
 • Traficom
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Varsinais-Suomen Liitto
 • Väylävirasto

Yhteistyöryhmien työpajatyöskentelyn fasilitoijana oli vanhempi konsultti Petteri Lillberg.
Konsulttiyhtiö Demos Helsinki Oy (demoshelsinki.fi/fi/).

Lillberg on työskennellyt maa- ja metsätalouden, maankäytön, ilmastopolitiikan ja luonnon monimuotoisuuden kanssa laajasti yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Tämän sivun lyhytosoite on www.metsa.fi/merilvs

Päivitetty viimeksi 12.12.2023