Tule mukaan!

Haluatko olla mukana vaikuttamassa, miten valtion omistamaa merialuetta käytetään, hoidetaan ja suojellaan seuraavan viiden vuoden aikana?

Tule mukaan keskustelemaan ja jakamaan näkemyksiäsi. Pääset kommentoimaan muun muassa luonnon monimuotoisuuden, biotalouden, ilmastonmuutoksen sekä virkistyksen ja matkailun teemoja.

Ilmoittaudu mukaan:

Suomenkieliseen kansalaiskeskusteluun tästä! (docs.google.com)
Ruotsinkieliseen kansalaiskeskusteluun tästä! (docs.google.com)

Keskustelualustat ovat avoinna ainakin tammikuun loppuun.

Osallistu myös yrityksen edustajana!

Yrityksillä on osin erilaiset tarpeet ja näkökulmat kuin kansalaisilla, siksi yrityksille on myös omat keskustelualustansa.

Ilmoittaudu yritysten keskusteluun alla olevista linkeistä:

Suomenkielinen keskustelu yrityksille (docs.google.com)
Ruotsinkielinen keskustelu yrityksille (docs.google.com)

Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin strategista kestävän käytön suunnittelua. Sitä tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa.

Kiinnostus merialueita ja niiden käyttöä kohtaan on viime aikoina kasvanut. Siksi olemme irrottaneet ne nyt ensimmäistä kertaa omaksi suunnittelualueekseen. Periaatteenamme on käyttää merialuetta vastuullisesti ja kestävästi sekä edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä merellä ja edesauttaa meren hyvän tilan saavuttamista.

Suunnittelualue ja suunnitelman aikajänne

Merialueen luonnonvarasuunnitelman alue kattaa yli puolet (pois lukien Ahvenanmaa) Suomen aluevesistä saarineen eli lähes 30 000 km2.Tämä alue on valtion omistama ja Metsähallituksen hallinnassa maineen ja vesineen. Suunnittelualueeseen eivät kuitenkaan sisälly merellä sijaitsevat maa-alueet, jotka ovat Metsähallitus Metsätalous Oy:n käytössä: nämä käsitellään sisämaata koskevien suunnitelmien yhteydessä.

Merialueen luonnonvarasuunnitelma laaditaan vuosiksi 2024–2028.

Hankkeen tiedotteet

Strategista suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa

Kuva pdf-tiedostosta.
Avaa faktalehti suuremmaksi klikkaamalla kuvaa (pdf, 0,3 Mt)

Luonnonvarasuunnitelma laaditaan yhdessä sidosryhmien kanssa ja sen tavoitteena on yhteensovittaa erilaisia merialueelle asetettuja tavoitteita.

Seuraamme vuosittain hallinnoimamme merialueen käyttöä ja toimintamme vaikuttavuutta suunnitelmassa valituilla mittareilla.

Aikaisemmat suunnitelmat

Merialue on irrotettu nyt ensimmäistä kertaa omaksi suunnittelualueekseen, aiemmin se on ollut yhdistettynä maa-alueiden kanssa yhteisiin suunnitelmiin: Etelä-Suomen (2017–2022), Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan (2018–2023) ja Lapin (2019–2024) luonnonvarasuunnitelmiin on sisältynyt sekä meri- että sisämaan maa-alueita.

Yhteystiedot

 • Projektipäällikkö Marja Hokkanen, marja.hokkanen@metsa.fi, puh. 0400375 874
 • Ohjausryhmän ja yhteistyöryhmän puheenjohtaja Mikael Nordström (aluejohtaja, Metsähallitus)

Projektiryhmä (kaikki Metsähallituksesta)

 • Projektipäällikkö Marja Hokkanen
 • Eräsuunnittelija Simon Andersson
 • va puistonjohtaja Joel Heino
 • Viestintäpäällikkö Hanna Kaurala
 • Eräsuunnittelija Mikko Malin
 • Aluepäällikkö Annukka Rasinmäki
 • Luonnonsuojelupäällikkö Anu Riihimäki
 • Hankeassistentti Essi Suorsa
 • Kaavoitusinsinööri Jani Viisanen

Ohjausryhmä (kaikki Metsähallituksesta)

 • Aluejohtaja Mikael Nordström
 • Kiinteistökauppapäällikkö Tauno Kandelin
 • Kehityspäällikkö Johanna Leinonen
 • Erätalouspäällikkö Jussi Viitanen

Yhteistyöryhmä

Ajankohtaista

Yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran tammikuussa 2023.

 • Betoniteollisuus ry
 • Birdlife 
 • Fingrid
 • GTK
 • Helsingin yliopisto
 • John Nurmisen säätiö
 • Luke
 • Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry
 • Museovirasto
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 • Saaristoasiain neuvottelukunta
 • Satakuntaliitto
 • Suomen kuntaliitto
 • Suomen Latu
 • Suomen meripelastusseura
 • Suomen purjehdus ja veneily ry
 • Suomen riistakeskus
 • SYKE
 • Traficom
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Varsinais-Suomen Liitto
 • Väylävirasto

Yhteistyöryhmien työpajatyöskentelyn fasilitoijana on vanhempi konsultti Petteri Lillberg.
Konsulttiyhtiö Demos Helsinki Oy (demoshelsinki.fi/fi/).

Lillberg on työskennellyt maa- ja metsätalouden, maankäytön, ilmastopolitiikan ja luonnon monimuotoisuuden kanssa laajasti yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Tämän sivun lyhytosoite on www.metsa.fi/merilvs

Päivitetty viimeksi 8.12.2022