Naturresursplanering är långsiktig strategisk planering av hållbart nyttjande av statsägda mark- och vattenområden. Planeringen genomförs tillsammans med intressentgrupper.

Aktuellt

Naturresursplanen för havsområden har godkänts av Forststyrelsens styrelse. Planen styr verksamheten på de områden som förvaltas av Forststyrelsen under åren 2024–2028. 

Forststyrelsens naturresursplan för havsområden kan läsas i elektronisk form, (julkaisut.metsa.fi).

 

Intresset för havsområdena och användningen av dem har ökat under den senaste tiden. Därför frigjordes havsområdet nu för första gången till ett eget planeringsområde vid Forststyrelsen.

Planeringsområde

Karta över planeringsområde

Området som omfattas av naturresursplanen för havsområdet täcker över hälften (exklusive Åland) av Finlands territorialvatten med sina öar, dvs. nästan 30 000 km2. Detta område är ett havsområde med mark och vatten som ägs av staten och förvaltas av Forststyrelsen, med undantag av de markområden i havsområdet som Forststyrelsen Skogsbruk Ab använder.

Deltagande

I oktober–februari 2022-2023 genomförde vi i stället för en sedvanlig webbenkät en medborgar- och företagsundersökning på Howspace-plattformen, där deltagarnas svar på våra tematiska frågor var öppet tillgängliga för alla och svaren bildade en debatt mellan deltagarna. Plattformen gjorde det också möjligt att aktivera debatten, som utnyttjade flera olika informations- och materialtyper.

Projektmeddelanden

Strategisk planering tillsammans med intressenter

Vår grundprincip är att använda havsområdet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt samt att främja bevarandet av den biologiska mångfalden i havsområdet och bidra till att uppnå en god marin status.

Faktablad om planens gång. Informationen finns även i texten.
Öppna faktabladet större genom att klicka på bilden (pdf, 0,3 Mb)

Naturresursplanen utarbetas tillsammans med intressentgrupperna och dess mål är att samordna de mål som den statliga ägaren har ställt upp för Forststyrelsen med de lokala målen. Vi följer årligen upp användningen av det havsområde som vi förvaltar och effekterna av vår verksamhet med de indikatorer som valts ut i planen.

Tidigare planer

Det är första gången som havsområdet har gjorts till ett eget planeringsområde, tidigare har det ingått i planerna för markområden: Naturresursplanerna för Södra Finland (2017–2022), Mellersta och Norra Österbotten (2018–2023) och Lappland (2019–2024) har omfattat markområden både till havs och i inlandet.

Kontaktuppgifter

Marja Hokkanen, projektchef, marja.hokkanen@metsa.fi, tfn 040 0375 874
Mikael Nordström, ordförande för styrgruppen och samarbetsgruppen (handläggningsdirektör, Forststyrelsen)

Projektgruppen (samtliga från Forststyrelsen)

 • Marja Hokkanen, projektchef
 • Simon Andersson, jakt- och fiskeplanerare
 • Harri Karjalainen, parkchef
 • Hanna Kaurala, kommunikationschef
 • Mikko Malin, jakt- och fiskeplanerare, fram tills 31.8.2023
 • Kristiina Niikkonen, specialsakkunnig inom markanvändning, från 1.2.2023
 • Annukka Rasinmäki, områdeschef, 1.6.2022-31.1.2023
 • Anu Riihimäki, regiondirektör
 • Essi Suorsa, vindkraftsexpert
 • Jani Viisanen, planläggningsingenjör

Styrgruppen (samtliga från Forststyrelsen)

 • Mikael Nordström, handläggningsdirektör
 • Tauno Kandelin, chef för fastighetsaffärer
 • Johanna Leinonen, utvecklingschef
 • Jussi Viitanen, jakt- och fiskechef

Samarbetsgruppen

 • Betongindustrin rf
 • Birdlife
 • Egentliga Finlands Förbund
 • Fingrid
 • Finlands miljöcentral
 • Finlands viltcentral
 • Finska vindkraftsföreningen
 • GTK – Geologiska forskningscemntralen
 • Helsingfors Universitet
 • John Nurminens Stiftelse
 • Kommun Förbundet
 • MaRa rf
 • Museiverket
 • Naturresursinstitutet (Luke)
 • NTM-centralen i Egentliga Finland
 • NTM-centralen i Norra Österbotten
 • Satakunta Förbund
 • Segling och båtsport i Finland
 • Sjöräddningssällskapet
 • Skärgårdsdelegationen
 • Suomen Latu – Finlands friluftsförbund
 • Traficom
 • Trafikledsverket

Seniorkonsult Petteri Lillberg var facilitator för samverkansgruppernas workshoparbete.
Konsultföretaget Demos Helsinki Oy (demoshelsinki.fi/fi/) (på finska och på engelska).

Lillberg har arbetat mycket med jord- och skogsbruk, markanvändning, klimatpolitik och biologisk mångfald tillsammans med olika aktörer.

Kortadress av denna sida är www.metsa.fi/havnrp

Senast uppdaterad 12.12.2023