Julkaistu 12.12.2023

Ensimmäinen merialueen luonnonvarasuunnitelma valmistui

Merellä on Suomelle keskeinen merkitys, se on perinteisesti ollut väylämme maailmalle, puolustuksemme kulmakivi ja tuottanut kalaa ravinnoksi. Merituulivoiman myötä siitä voi tulla uudenlainen tapa selviytyä, se takaa energiaomavaraisuutta, tuo kansainvälisiä investointeja ja auttaa meitä siirtymään kohti hiilineutraaliutta ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Samaan aikaan meidän on pidettävä huolta meren hyvästä tilasta. 

Suomen yleisiä vesialueita hallinnoi Metsähallitus. Koska kiinnostus merialueita kohtaan on viime vuosina ollut suuressa kasvussa, Metsähallitus otti tänä vuonna merellä käyttöön luonnonvarasuunnittelun, jolla on jo pitkät perinteet Metsähallituksen hallinnoimilla maa-alueilla. 

Luonnonvarasuunnittelu täydentää Suomen valtakunnallista merialuesuunnittelua Metsähallituksen hallinnoimien alueiden osalta. Luonnonvarasuunnittelun ydin on yhteistyö, jossa eri sidosryhmät tuovat esille omia näkemyksiään ja sovittavat niitä yhteen. 

– Luonnonvarasuunnitteluun osallistuivat käytännössä kaikki keskeiset merialuetta käyttävät ryhmät kansalaisia myöten. Osallistumismahdollisuutta tarjottiin myös elinkeinoelämälle ja yrityksille, ja osa siihen tarttuikin, mutta jatkossa joudumme tekemään enemmän töitä tämän ryhmän aktivoimiseksi, merialueen luonnonvarasuunnitelman projektipäällikkö Marja Hokkanen kertoo. 

– Dialogi ja ymmärrys ovat avaimet hyvään suunnitelmaan ja tulevaisuuden yhteistyöhön. Näin erittäin hyödyllisenä, että ihmiset, jotka katsovat merta erilaisista näkökulmista, saatiin saman pöydän ääreen. Mielestäni suunnitteluprosessi auttoi ihmisiä ymmärtämään yhteensovittamisen haasteita, Hokkanen jatkaa. 

 – Ilmastonmuutos ja luontokato uhkaavat mertakin. Inventoimme vuosittain meriluontoa, mutta se on edelleen huonosti tunnettu maaluontoon verrattuna. Inventointitiedot ja uudet suojelualueet auttavat huolehtimaan arvokkaista meriympäristöistä ja turvaamaan niitä. Luontotiedot auttavat myös sijoittamaan vaikkapa merituulivoimaloita tai kalankasvatus niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa luonnolle, Hokkanen kertoo. 

 – Saaristossa ja rannikolla on myös omanlaisensa kulttuuri, joka sisältää mm. kalastusta ja metsästystä. Haluamme, että tämä säilyy ja meri tuo sekä paikallis- että aluetalouksiin työtä, tuloja ja elinvoimaa, Hokkanen linjaa. 

Luonnonvarasuunnitelman alue yltää Torniosta Virolahdelle saakka ja kattaa noin 62 prosenttia Suomen aluevedestä, kun Ahvenanmaan maakuntaa ei lasketa mukaan. Suunnitelmassa otetaan huomioon koko suunnittelualueen suojelun ja käytön eri näkökulmat luonnonsuojelusta meritulivoimaan ja kalastuksesta maanpuolustukseen.  

Merialueen luonnonvarasuunnitelmalle on asetettu seurattavat mittarit ja mittareiden kehitystä esitellään yhteistyöryhmälle ensimmäisen kerran parin vuoden kuluttua. 

Merialueen luonnonvarasuunnitelma on löydettävissä www.metsa.fi/meriLVS ja ruotsinkielisenä www.metsa.fi/havnrp .  

Lisätietoja:   

Marja Hokkanen, projektipäällikkö, Metsähallitus, 0400 375 874, marja.hokkanen@metsa.fi  

Mikael Nordström, asiointijohtaja, Metsähallitus Luontopalvelut, 0400 445 234, Mikael.Nordström@metsa.fi