Julkaistu 8.6.2022

Metsähallitus aloittaa luonnonvarasuunnittelun Kainuussa, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla

Metsähallitus on käynnistänyt luonnonvarasuunnittelun Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin strategista suunnittelua. Se ohjaa valtion maiden ja vesien kestävää käyttöä ja hyödyntää uusia luonnonvarojen käyttömahdollisuuksia kestävällä tavalla.

Nyt laadittava suunnitelma yhdistää kaksi aikaisemmin erillisissä luonnonvarasuunnitelmissa käsiteltyä aluetta, Kainuun ja pohjalaismaakunnat. Luonnonvarasuunnitelman avulla näiden maakuntien alueiden käyttö suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena. Tavoitteena on mahdollisimman suuri yhteiskunnallinen kokonaishyöty ja kustannustehokkuus huomioiden erilaiset maankäyttömuodot hakkuusuunnitteista luontomatkailuun ja tuulivoimasta virkistyskäyttöön. Kun suunnitelma sovitetaan yhteen alueen toimijoiden kanssa, saavutetaan suurempi pitkän aikavälin kokonaishyöty.

Luonnonvarasuunnitelma tehdään yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Keskeisessä roolissa ovat sidosryhmistä koostuvat yhteistyöryhmät.

– Koska suunnittelualue on laaja, päädyimme kokoamaan kaksi yhteistyöryhmää, toinen Kainuuseen ja toinen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle, kertoo luonnonvarasuunnitteluprojektin ohjausryhmän puheenjohtaja, aluejohtaja Pirkko Siikamäki Metsähallituksen Luontopalveluista.

Yhteistyöryhmissä on mukana 25–30 sidosryhmää järjestö-, opetus- ja tutkimus-, yritys- sekä viranomaisorganisaatioista. Oma roolinsa suunnittelussa on kunnilla, Rajavartiolaitoksella ja Puolustusvoimilla. Myös Metsähallituksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueellisella neuvottelukunnalla on edustus yhteistyöryhmissä.

Työryhmien ja erikseen kutsuttavien sidosryhmien lisäksi jokaisella suomalaisella on mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Tätä varaten avautuu avoin verkkokysely loppuvuodesta 2022.

– Myös nuorten mielipiteet ja näkemykset huomioidaan suunnitelman laadinnassa. Nuorille järjestetään omat kohdennetut työpajat, kertoo projektipäällikkö Pasi Korhonen Metsähallituksesta.

Luonnonvarasuunnitelma on Euroopan mittakaavassa Metsähallituksen erikoisuus, vain Metsähallituksessa käytössä oleva suunnittelumenetelmä. Luonnonvarasuunnittelulla Metsähallitus varmistaa toimintansa ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurillisen kestävyyden. Suunnitelmat sisältävät Metsähallituksen strategiassa määritellyt luonnonvarojen kestävän käytön tavoitteet, kuten luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän sekä siihen sopeutumisen. Luonnonvarasuunnitelmien toteutumista valvotaan mahdollisimman monipuolisen, Metsähallituksen vaikuttavuutta kuvaavan mittariston avulla.

Suunnitteluprosessien lopputuloksena valmistuu keväällä 2023 luonnonvarasuunnitelma ohjaamaan Metsähallituksen toimintaa Kainuun ja Pohjanmaan valtion mailla ja vesillä vuosien 2023–2028 ajan.

Lisätietoja:

Pasi Korhonen, projektipäällikkö, Metsähallitus: pasi.korhonen@metsa.fi, 040 158 9412

Pirkko Siikamäki, aluejohtaja, Metsähallitus Luontopalvelut, pirkko.siikamaki@metsa.fi, 040 827 5457

Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnittelu