Julkaistu 9.2.2024

Metsähallitus kilpailuttaa retkikohteidensa huoltoja erityisen laajasti 2024 – ensimmäisessä erässä ylläpito- ja polttopuuhuoltojen hankintaa

HUOM: Ks. tiedote 4.4.2024 kilpailutuksen käynnistymisestä, Repovesi ei kuulu kilpailutettaviin kohteisiin.

Metsähallituksen Luontopalvelut ylläpitää retkeilykohteita kansallispuistoissa ja muilla valtion luonnonsuojelualueilla. Nyt kevättalvella kilpailutetaan yhteensä kuudella alueella retkeilykohteiden ylläpitohuoltoja, polttopuuhuoltoa ja jätehuoltoa.

Tänä vuonna huoltosopimuksia tehdään erityisen paljon, ja kilpailutuksia toteutetaan kaksi. Molemmissa kilpailutuksissa on useita osa-alueita. Toinen kilpailutus on vuorossa kesällä. Sopimusten pituus vaihtelee alueittain.

Ensimmäinen kilpailutus käynnistyy maaliskuun loppupuolella

Nyt kilpailutukseen tulevat alueet sijaitsevat Etelä-Suomessa, Kainuun–Koillismaan alueella ja Lapissa. Mukana ovat mm. Itäisen Suomenlahden kansallispuiston ja Repoveden kansallispuiston polttopuu-, jäte- ja ylläpitohuoltojen hankinta. Pohjois-Suomen alueille kilpailutetaan ylläpito- ja jätehuoltoja.

Tiedotteen lopussa on lista alueista sekä linkki hankinnan ennakkoilmoitukseen julkisten hankintojen Hilma-järjestelmässä.

Metsähallituksen Luontopalvelujen hoitamien alueiden polttopuu-, jäte- ja ylläpitohuoltojen kilpailutus tehdään osa-alueittain siten, että tarjouksen voi jättää valitsemiinsa osa-alueisiin. Näin mahdollistetaan myös pienten toimijoiden osallistuminen.

Kilpailutus tehdään kävijöitä ja luontoa varten

Luonnossa liikkuminen on suomalaisille tärkeä tapa viettää vapaa-aikaa. Viime vuonna esimerkiksi kansallispuistoihin tehtiin 3,6 miljoonaa käyntiä ja retkeilypalveluihin oltiin tyytyväisimpiä kuin koskaan aiemmin.

Luontokohteiden huolto on erittäin tärkeä osa retkeilykohteiden houkuttelevuutta. Kansallispuistojen ja muiden Metsähallituksen hoitamien luontokohteiden huollosta yhä suurempi osa ostetaan vastuullisilta sopimuskumppaneilta.

Kilpailutus ja hankinnat tehdään kohteiden käyttäjiä varten. Luonnossa liikkuminen vaikuttaa tutkitusti positiivisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Huoltopalvelujen laadulla onkin suuri merkitys vierailijoiden luontokokemukselle, mutta myös alueen luonnolle.

Sopimuskumppanit tekevät yhdessä Metsähallituksen kanssa merkityksellistä työtä yhteiskunnan ja luonnon hyväksi. Arvostammekin sopimuskumppaneissa ympäristönäkökohtien huomioimista, vastuullisuutta, luotettavuutta, toimitusvarmuutta ja korkeaa laatua. Toivomme sopimuskumppanilta myös hyvää yhteistyökykyä, asiakaslähtöisyyttä, avoimuutta ja osaamista vaativissakin maasto-olosuhteissa työskentelyyn.

Kilpailutukseen sisältyvät alueet:

Itäisen Suomenlahden kansallispuisto
Repoveden kansallispuisto
Hossan kansallispuisto
Oulangan kansallispuisto
Lemmenjoen kansallispuisto
Utsjoki–Kevo

Hankinnan ennakkoilmoitus julkisten hankintojen Hilma-järjestelmässä (www.hankintailmoitukset.fi) .

Lisätietoja:

Olli Vainio, hankinnan erityisasiantuntija, Metsähallitus, Luontopalvelut:  puh. 0400 925 074, olli.vainio@metsa.fi