Hankkeessa varmistettiin Syötteen matkailualueen maastopyöräilyreittien kestävyys pitkällä aikavälillä ja soveltuvuus uusille kohderyhmille

Pyöräilyreitit ovat monikäyttöreittejä, jotka palvelevat myös patikointia, polkujuoksua ja lumikenkäilyä. Kaikki Syötteen maastopyöräilyreitit kunnostettiin. Uutena aloittelijoille suunnattuna reittinä toteutettiin Iso-Syötteen Huipunladulle kolmiosainen reittikokonaisuus.

Päätoteuttaja oli Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut, toteutusaika 2016–2019.

Maastopyöräilyn suosio on kansainvälisesti voimakkaassa kasvussa ja harrastajien määrä Suomessa lisääntyy nopeasti. Koska Syötteellä pyöräilyreittien kysyntään vastattiin varhaisessa vaiheessa, reilussa viidessä vuodessa, Syöte on asemoitunut valtakunnalliseksi maastopyöräilyn kärkikohteeksi.

Pyöräilijämäärät ja pyöräilytapahtumat ovat vuosi vuodelta kasvaneet lisäten reittien käyttöpainetta ja alueen mainetta. Matkailusektori on lähtenyt kehittämään pyöräilijöille varta vasten suunniteltuja palveluita. Syötteen reittien taso on heikentynyt viime vuosina mm. puutteellisen reittirakentamisen,
sateisuuden ja kysynnän kasvun vuoksi. Syötteen kolme kohtalaisen vaativaa maastopyöräilyreittiä palvelivat ennen kaikkea kokeneita lajin harrastajia.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteena oli luoda vaikeustasoltaan eri tasoisia, luokiteltuja reittejä eri käyttäjäryhmille. Tarve on pitkille, vaativille reiteille kokeneille lajin harrastajille, mutta tarvitaan myös lyhyitä, helppoja ja silti mielenkiintoisia reittejä vasta-alkajille. Tavoitteena oli myös turvata retkeily- ja maastopyöräreittien kestävyys. Aiemmin tehtyjen kestävöintitoimenpiteiden on todettu olleen paikoin riittämättömiä. Vaativien reittien vaativuutta voidaan kehittää mm. kestävöintitoimenpiteillä.

Hankkeessa kunnostettiin kaikki Syötteen maastopyöräreitit ja joiltakin osin linjattiin kokonaan uudelleen, kestävämmälle maapohjalle. Koko Syötteen kesäreittien tarjonta arvioitiin hankevalmistelun yhteydessä ja joitakin reittiosuuksia poistui kokonaan. Toimenpiteiden ansiosta Metsähallituksen ylläpitokustannukset ja tulevat korvausinvestointitarpeet supistuivat.

Kohderyhmät ja yhteistyö

Kohderyhminä ja hyödynsaajina olivat Syötteen lähiseudun asukkaat, matkailijat, matkailuyrittäjät, harrastajat sekä tapahtumajärjestäjät.

Arvokas yhteistyö pyöräilyn harrastajien ja seurojen kanssa on lisääntynyt Syötteen alueella jatkuvasti. Krossikommuuni ry oli järjestänyt Syötteellä jo neljä kertaa maineikkaan Syöte MTB -maastopyöräilytapahtuman. Maaliskuussa 2016 toteutettiin Syöte Winter MTB, Suomen ensimmäisenä talvipyöräilytapahtumana. Maastopyöräilyn suosion nopea kasvu on aktivoinut myös yritystoimintaa: Hotelli Iso-Syöte lanseerasi alkukesällä 2015 uuden Bike Hotel Concept -liiketoimintamallin. Maastopyöräilystä on kehittynyt uusi kesäajan kärkituote kansainvälisillä luontomatkailumarkkinoilla.

Päärahoittaja oli Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Rahoitusviranomaisena toimi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Päivitetty viimeksi 23.8.2023