Hankkeessa varmistetaan Syötteen matkailualueen maastopyöräilyreittien kestävyys pitkällä aikavälillä ja soveltuvuus uusille kohderyhmille

Pyöräilyreitit ovat monikäyttöreittejä, jotka palvelevat myös patikointia, polkujuoksua ja lumikenkäilyä. Kaikki Syötteen maastopyöräilyreitit kunnostetaan. Uutena aloittelijoille suunnattuna reittinä toteutetaan Iso-Syötteen Huipunladulle kolmiosainen reittikokonaisuus.

Päätoteuttaja on Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut, toteutusaika 2016–2019.

Maastopyöräilyn suosio on kansainvälisesti voimakkaassa kasvussa ja harrastajien määrä Suomessa lisääntyy nopeasti. Koska Syötteellä pyöräilyreittien kysyntään vastattiin varhaisessa vaiheessa, reilussa viidessä vuodessa, Syöte on asemoitunut valtakunnalliseksi maastopyöräilyn kärkikohteeksi.

Pyöräilijämäärät ja pyöräilytapahtumat ovat vuosi vuodelta kasvaneet lisäten reittien käyttöpainetta ja alueen mainetta. Matkailusektori on lähtenyt kehittämään pyöräilijöille varta vasten suunniteltuja palveluita. Syötteen reittien taso on heikentynyt viime vuosina mm. puutteellisen reittirakentamisen,
sateisuuden ja kysynnän kasvun vuoksi. Syötteen nykyiset kolme kohtalaisen vaativaa maastopyöräilyreittiä palvelevat ennen kaikkea kokeneita lajin harrastajia.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteena on luoda vaikeustasoltaan eri tasoisia, luokiteltuja reittejä eri käyttäjäryhmille. Tarve on pitkille, vaativille reiteille kokeneille lajin harrastajille, mutta tarvitaan myös lyhyitä, helppoja ja silti mielenkiintoisia reittejä vasta-alkajille. Tavoitteena on myös turvata retkeily- ja maastopyöräreittien kestävyys. Aiemmin tehtyjen kestävöintitoimenpiteiden on todettu olleen paikoin riittämättömiä. Vaativien reittien vaativuutta voidaan kehittää mm. kestävöintitoimenpiteillä.

Hankkeessa kunnostetaan kaikki Syötteen maastopyöräreitit ja joiltakin osin linjataan kokonaan uudelleen, kestävämmälle maapohjalle. Koko Syötteen kesäreittien tarjonta on arvioitu hankevalmistelun yhteydessä ja joitakin reittiosuuksia poistuu kokonaan. Toimenpiteiden ansiosta Metsähallituksen ylläpitokustannukset ja tulevat korvausinvestointitarpeet supistuvat.

Kohderyhmät ja yhteistyö

Kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat Syötteen lähiseudun asukkaat, matkailijat, matkailuyrittäjät, harrastajat sekä tapahtumajärjestäjät.

Arvokas yhteistyö pyöräilyn harrastajien ja seurojen kanssa on lisääntynyt Syötteen alueella jatkuvasti. Krossikommuuni ry on järjestänyt Syötteellä jo neljä kertaa maineikkaan Syöte MTB -maastopyöräilytapahtuman. Maaliskuussa 2016 toteutetaan Syöte Winter MTB, Suomen ensimmäisenä talvipyöräilytapahtumana. Maastopyöräilyn suosion nopea kasvu on aktivoinut myös yritystoimintaa: Hotelli Iso-Syöte lanseerasi alkukesällä 2015 uuden Bike Hotel Concept -liiketoimintamallin. Hotelli tarjoaa ympärivuotisesti pyöräilijäystävällisiä palveluita pyörien vuokraamisesta, huollosta, opastetuista retkistä aina pyöräilijälle suunniteltuun ruokavalioon asti. Maastopyöräilystä on kehittynyt uusi kesäajan kärkituote kansainvälisillä luontomatkailumarkkinoilla.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Raimo Moilanen
Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut
puh. 040 632 5054, raimo.moilanen(at)metsa.fi

Päärahoittaja on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Rahoitusviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Päivitetty viimeksi 4.6.2020