Neljä henkilöä syö sadevaatteet päällä eväitä taukopaikalla.
Kiinalaisia matkailijoita ruokatauolla joen varrella Kuusamossa. Kuva: Rukapalvelut.

Rukan ja Kuusamon Kansainvälistyvän matkailualueen kilpailukyvyn kehittämishanke (Gateway to Kuusamo Lapland) oli käynnissä vuodet 2016–2019. Päätoteuttajana toimi Naturpolis Oy ja osatoteuttajina Ruka–Kuusamo Matkailu ry, Metsähallituksen Luontopalvelut sekä Oulun yliopisto.

Kokonaistavoitteita olivat matkailun kansainvälistymisasteen nostaminen ja ulkomaisten matkailijoiden määrän lisääminen Koillismaalla, lentoliikenteen yhteyksien ja matkailualueen saavutettavuuden kehittäminen yhteistyömallien kautta, uusien jakelukanavien käyttöönotto matkailualueella sekä myynti- ja markkinointitoimintamallien luominen mm. digitaaliratkaisujen avulla, asiakaskunnan palvelussa tarvittavan tiedon kerääminen ja sen levittäminen ja kansallispuistojen vetovoimaisuuden hyödyntäminen kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa.

Kansainvälisen matkailun kärjeksi Land of National Parks

Hankkeen osatoteutuksena Metsähallituksen Luontopalvelut kehitti Land of National Parks -konseptin Ruka–Kuusamon kansainvälisen matkailun kärjeksi. Syvennämme yhteistyötä matkailusektorin kanssa nykyistä tiiviimpään kumppanuuteen ottaen vastuuta kansainvälisten matkailijoiden tuotekokonaisuuksien kehittämisestä, luontotiedon siirtämisestä yrityksille, kansallispuistobrändin hyödyntämisestä markkinoinnissa ja tarvelähtöisten viestintämateriaalien kehittämisessä.

Luontopalveluilla oli hankkeessa ratkaiseva rooli siinä, kuinka kansallispuistojen vetovoima onnistutaan hyödyntämään kansainvälisen matkailun vahvistamisessa.

Osahankkeen tavoitteet:

  1. Land of National Parks -tuotepakettien suunnittelu ja palvelumuotoilu (suunnittelu, testaus, kehittäminen).
  2. Yrittäjät, oppaat ja muut toimijat osaavat hyödyntää monipuolisesti kansallispuistoja matkailutuotteissaan.
  3. Kansallispuistoista on olemassa laadukas ja monikanavainen markkinoinnin ja viestinnän aineisto kv. kohderyhmille (myyjät, matkanjärjestäjät ja loppukäyttäjät).

Land of National Parks -konseptissa olivat mukana kansallispuistot Hossa, Oulanka, Riisitunturi, Syöte ja Paanajärvi.

Työkaluina osatoteutushankkeessa olivat markkinointivideot, innovatiivinen uuden teknologian hyödyntäminen, kuvatuotanto ja painettu esitemateriaali.

Osatoteutushanke tähtäsi seuraaviin tuloksiin:

  • Vahva konsepti ja laadukkaat tuotteet markkinoinnin kärkenä.
  • Kansainväliseen markkinointiin soveltuva, nykyaikainen ja monikanavainen markkinointimateriaali (puistojen brändit ja ominaispiirteet huomioitu).
  • Asiakasryhmiä uusilta kohdealueilta kuten Aasiasta.
  • Helposti viestittävä kokonaisuus (mm. infomateriaali ja konseptiin perehdyttäminen asiakaspalvelijoille).
  • Asiakasvirtojen ohjaus (kävijäpaineen jakaminen konseptin eri luontokohteille).
  • Uusia mahdollisuuksia yritystoiminnalle.
  • Liikkumista puistojen välillä on kehitetty ja tehty asiakkaalle helpommaksi.

Hankkeen toteutusaika oli 1.8.2016–30.4.2019, ja sen kokonaisbudjetti oli 1 299 940 €. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus oli 70%, alueen kuntien osuus 12%, muu julkinen rahoitus 6% ja yritysten rahoitusosuus 12%.

Kokonaishanke:

Naturpolis Oy: www.naturpolis.fi/fi/hankkeet

Päivitetty viimeksi 22.8.2023