Neljä henkilöä syö sadevaatteet päällä eväitä taukopaikalla.
Kiinalaisia matkailijoita ruokatauolla joen varrella Kuusamossa. Kuva: Rukapalvelut.

Rukan ja Kuusamon Kansainvälistyvän matkailualueen kilpailukyvyn kehittämishanke (Gateway to Kuusamo Lapland) on käynnissä vuodet 2016–2019. Päätoteuttajana toimii Naturpolis Oy ja osatoteuttajina Ruka–Kuusamo Matkailu ry, Metsähallituksen Luontopalvelut sekä Oulun yliopisto.

Kokonaistavoitteita ovat matkailun kansainvälistymisasteen nostaminen ja ulkomaisten matkailijoiden määrän lisääminen Koillismaalla, lentoliikenteen yhteyksien ja matkailualueen saavutettavuuden kehittäminen yhteistyömallien kautta, uusien jakelukanavien käyttöönotto matkailualueella sekä myynti- ja markkinointitoimintamallien luominen mm. digitaaliratkaisujen avulla, asiakaskunnan palvelussa tarvittavan tiedon kerääminen ja sen levittäminen ja kansallispuistojen vetovoimaisuuden hyödyntäminen kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa.

Kansainvälisen matkailun kärjeksi Land of National Parks

Hankkeen osatoteutuksena Metsähallituksen Luontopalvelut kehittää Land of National Parks -konseptin Ruka–Kuusamon kansainvälisen matkailun kärjeksi. Syvennämme yhteistyötä matkailusektorin kanssa nykyistä tiiviimpään kumppanuuteen ottaen vastuuta kansainvälisten matkailijoiden tuotekokonaisuuksien kehittämisestä, luontotiedon siirtämisestä yrityksille, kansallispuistobrändin hyödyntämisestä markkinoinnissa ja tarvelähtöisten viestintämateriaalien kehittämisessä.

Luontopalveluilla on hankkeessa ratkaiseva rooli siinä, kuinka kansallispuistojen vetovoima onnistutaan hyödyntämään kansainvälisen matkailun vahvistamisessa.

Osahankkeen tavoitteet:

  1. Land of National Parks -tuotepakettien suunnittelu ja palvelumuotoilu (suunnittelu, testaus, kehittäminen).
  2. Yrittäjät, oppaat ja muut toimijat osaavat hyödyntää monipuolisesti kansallispuistoja matkailutuotteissaan.
  3. Kansallispuistoista on olemassa laadukas ja monikanavainen markkinoinnin ja viestinnän aineisto kv. kohderyhmille (myyjät, matkanjärjestäjät ja loppukäyttäjät).

Land of National Parks -konseptissa mukana olevat kansallispuistot ovat Hossa, Oulanka, Riisitunturi, Syöte ja Paanajärvi.

Työkaluina osatoteutushankkeessa ovat markkinointivideot, innovatiivinen uuden teknologian hyödyntäminen, kuvatuotanto ja painettu esitemateriaali.

Osatoteutushanke tähtää seuraaviin tuloksiin:

  • Vahva konsepti ja laadukkaat tuotteet markkinoinnin kärkenä.
  • Kansainväliseen markkinointiin soveltuva, nykyaikainen ja monikanavainen markkinointimateriaali (puistojen brändit ja ominaispiirteet huomioitu).
  • Asiakasryhmiä uusilta kohdealueilta kuten Aasiasta.
  • Helposti viestittävä kokonaisuus (mm. infomateriaali ja konseptiin perehdyttäminen asiakaspalvelijoille).
  • Asiakasvirtojen ohjaus (kävijäpaineen jakaminen konseptin eri luontokohteille).
  • Uusia mahdollisuuksia yritystoiminnalle.
  • Liikkumista puistojen välillä on kehitetty ja tehty asiakkaalle helpommaksi.

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2016–30.4.2019, ja sen kokonaisbudjetti on 1 299 940 €. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 70%, alueen kuntien osuus 12%, muu julkinen rahoitus 6% ja yritysten rahoitusosuus 12%.

Yhteystiedot

Osahanke:

Projektipäällikkö Marjo Kämäräinen
Metsähallitus, Luontopalvelut
puh. +358 40 640 2187
marjo.kamarainen(at)metsa.fi

Kokonaishanke:

Naturpolis Oy: www.naturpolis.fi/fi/hankkeet

Päivitetty viimeksi 2.6.2020