Nainen kävelee aurinkoisessa mäntymetsässä polkua pitkin.
Retkeilijä Repoveden kansallispuistossa. Kuva: Mari Laukkanen.

Repoveden kansallispuisto on Kymenlaakson vetovoimaisin luontokohde ja Suomen kansallispuistojenkin kesken valtakunnan kuudenneksi vierailluin. Repoveden aluetta on markkinoitu voimakkaasti eri käyttäjäryhmille viime vuosien aikana, puiston lähialueella tehty kehitystyö reittien ja palveluiden osalta on kantanut hedelmää ja samalla myös Repoveden tunnettuus on kasvanut koko ajan.

Retkelle Repovedelle – Repoveden reitistön kehittäminen -hankkeella turvataan kansallispuiston käytön kestävyys kasvavalle käyntimäärälle suosituimmilla reiteillä. Luontokohteissa, joissa käyntimäärät ovat erityisen suuret, on tarpeen turvautua reittien osalta erilaisiin rakenneratkaisuihin, jotta maaston kuluminen ei heikennä alueen vetovoimaisuutta tai luontoarvoja. Hankkeessa tätä ns. kestävöintiä tehdään Ketunlenkillä ja Lapinsalmen ja Kuutinkanavan välillä.

Hankkeessa myös kehitetään vaihtoehtoisia reittejä ja tapoja kokea Repovesi, jotta käynnit jakaantuisivat alueella tasaisemmin maantieteellisesti ja ajallisesti. Repovedelle vesitse saapumista ajatellen kunnostetaan/uusitaan keskeisimpien kohteiden vesiretkeilyrakenteita. Lisäksi hankkeessa lanseerataan nykyiseen reittiverkostoon perustuen rengasreitti Tervajärven ympäri sekä kunnostetaan reittejä helposti tavoitettaviin käyntikohteisiin Saarijärven ja sisääntulojen lähistöllä.

Hankkeen toimenpiteitä tehdään erityisesti ajatellen kohderyhmiä, jotka kaipaavat eritasoisia päiväreittejä ja myös reittejä helppoon luonnossa liikkumiseen

Hanketta toteutetaan 1.10.2017–30.9.2019. Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Yhteystiedot

Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut
Kenttäpäällikkö Auvo Sapattinen
auvo.sapattinen(at)metsa.fi
puh. 0206 39 5524; 0400 172 612.

Päivitetty viimeksi 2.6.2020