Nainen kävelee aurinkoisessa mäntymetsässä polkua pitkin.
Retkeilijä Repoveden kansallispuistossa. Kuva: Mari Laukkanen.

Repoveden kansallispuisto on Kymenlaakson vetovoimaisin luontokohde ja Suomen kansallispuistojenkin kesken valtakunnan kuudenneksi vierailluin. Repoveden aluetta on markkinoitu voimakkaasti eri käyttäjäryhmille viime vuosien aikana, puiston lähialueella tehty kehitystyö reittien ja palveluiden osalta on kantanut hedelmää ja samalla myös Repoveden tunnettuus on kasvanut koko ajan.

Retkelle Repovedelle – Repoveden reitistön kehittäminen -hankkeella turvattiin kansallispuiston käytön kestävyys kasvavalle käyntimäärälle suosituimmilla reiteillä. Luontokohteissa, joissa käyntimäärät ovat erityisen suuret, on tarpeen turvautua reittien osalta erilaisiin rakenneratkaisuihin, jotta maaston kuluminen ei heikennä alueen vetovoimaisuutta tai luontoarvoja. Hankkeessa tätä ns. kestävöintiä tehtiin Ketunlenkillä ja Lapinsalmen ja Kuutinkanavan välillä.

Hankkeessa myös kehitettiin vaihtoehtoisia reittejä ja tapoja kokea Repovesi, jotta käynnit jakaantuisivat alueella tasaisemmin maantieteellisesti ja ajallisesti. Repovedelle vesitse saapumista ajatellen kunnostettiin tai uusittiin keskeisimpien kohteiden vesiretkeilyrakenteita. Lisäksi hankkeessa lanseerattiin nykyiseen reittiverkostoon perustuen rengasreitti Tervajärven ympäri sekä kunnostettiin reittejä helposti tavoitettaviin käyntikohteisiin Saarijärven ja sisääntulojen lähistöllä.

Hankkeen toimenpiteitä tehtiin erityisesti ajatellen kohderyhmiä, jotka kaipaavat eritasoisia päiväreittejä ja myös reittejä helppoon luonnossa liikkumiseen

Hankkeen toteutti Metsähallituksen Järvi-Suomen Luontopalvelut 1.10.2017–30.9.2019. Hanke sai rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Päivitetty viimeksi 22.8.2023