Ärjänsaaren hiekkarantaa. Kuva: Anni Koskela / Metsähallitus

Ärjän palveluvarustus -hanke toteutettiin Oulujärven Ärjänsaaressa vuosina 2018–2019. Hankkeen päätoteuttaja oli Metsähallituksen Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut. Hanke rahoitettiin valtion talousarviosta.

Tavoitteet

 • Mahdollistetaan kestävän luontomatkailun yritystoiminnan rakentuminen Ärjänsaareen.
 • Tuetaan Oulujärven rantakuntien asukkaiden mahdollisuuksia virkistäytymiseen lähiluonnossa.
 • Varmistetaan Luontopalvelujen hoitoon tulleen arvokkaan kohteen laadukas ja kustannustehokas perusinfra.

Toimenpiteet

 • Toimivan kulunohjauksen suunnittelu ja toteutus suositun ranta-alueen tuntumassa.
 • Retkeilyreitistön suunnittelu ja toteutus olemassa olevan polkuverkoston pohjalta.
 • Taukopaikkojen, käymälöiden ja puuvajojen kunnostaminen.
 • Maasto-opasteiden suunnittelu ja toteutus.
 • Ärjänsaaren Luontoon.fi-verkkosivujen tekeminen ja sisällöntuotanto kumppaniviestinnän kanaviin.
 • Ärjänsaaren perusesitteen laatiminen.
 • Ärjänsaaren matkailullinen kytkeminen matkailukeskuksiin.
 • Ärjän kohdevideon tuottaminen.
 • Matkailuyritysten tuottamien palveluiden kytkeminen viestintäaineistoihin.

Lisätietoa

 

Päivitetty viimeksi 21.8.2023