Ärjänsaaren hiekkarantaa. Kuva: Anni Koskela / Metsähallitus

Ärjän palveluvarustus -hanke toteutetaan Oulujärven Ärjänsaaressa vuosina 2018–2019. Hankkeen päätoteuttaja on Metsähallituksen Pohjanmaan-Kainuun Luontopalvelut. Hanke rahoitetaan valtion talousarviosta.

Tavoitteet

 • Mahdollistetaan kestävän luontomatkailun yritystoiminnan rakentuminen Ärjänsaareen
 • Tuetaan Oulujärven rantakuntien asukkaiden mahdollisuuksia virkistäytymiseen lähiluonnossa
 • Varmistetaan Luontopalvelujen hoitoon tulleen arvokkaan kohteen laadukas ja kustannustehokas perusinfra.

Toimenpiteet

 • Toimivan kulunohjauksen suunnittelu ja toteutus suositun ranta-alueen tuntumassa
 • Retkeilyreitistön suunnittelu ja toteutus olemassa olevan polkuverkoston pohjalta
 • Taukopaikkojen, käymälöiden ja puuvajojen kunnostaminen
 • Maasto-opasteiden suunnittelu ja toteutus
 • Ärjänsaaren luontoon.fi -sivujen tekeminen ja sisällöntuotanto kumppaniviestinnän kanaviin
 • Ärjänsaaren perusesitteen laatiminen
 • Ärjänsaaren matkailullinen kytkeminen matkailukeskuksiin
 • Ärjän kohdevideon tuottaminen
 • Matkailuyritysten tuottamien palveluiden kytkeminen viestintäaineistoihin.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Anni Koskela
Metsähallitus, Luontopalvelut
Satamakatu 3, 87100 Kajaani
puh. 040 6357 138
anni.koskela(at)metsa.fi

Päivitetty viimeksi 1.6.2020