Ylhäältä kallion reunalta kurkistus alas järvelle, missä meloja avokanootissa meloo aurinkoisena kesäpäivänä.
Meloja Kolovedellä. Kuva: Saara Lavi.

Koloveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys on aloitettu.

Alueen edellinen hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin vuonna 2010. Reilussa vuosikymmenessä alueen kävijämäärät ovat lisääntyneet merkittävästi, eikä vanha suunnitelma enää vastaa nykypäivän tarpeisiin. Suunnitelman päivityksen päämääränä on sovittaa yhteen luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelun, virkistyskäytön ja luontomatkailun tarpeita seuraavien 10–15 vuoden ajanjaksolla. Keskeisiä tavoitteita ovat luontomatkailun ja virkistyskäytön järjestäminen kestävällä tavalla alueen suojeluarvot ja kasvava kävijäpaine huomioiden sekä tarvittavien suojelu-, hoito- ja ennallistamistoimien määrittely alueen luontoarvojen turvaamiseksi.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6 075 ha. Kansallispuisto on kokonaisuudessaan valtion aluetta. Suunnitelma kattaa samalla reilun puolet Kolovesi–Vaaluvirta–Pyttyselän Natura 2000 -alueesta (FI0500001).

Hoito- ja käyttösuunnitelman teosta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelujen asiantuntijoista koottu projektiryhmä.

Projekti on osa Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hanketta.

Suunnitelma laaditaan yhdessä Linnansaaren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman kanssa.

Osallistu suunnitteluun

Koko suunnitteluprosessin ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Kevään aikana järjestetään yleisötilaisuus ja/tai verkkokysely mahdollisuuksien mukaan, riippuen esimerkiksi pandemiatilanteesta. Suunnittelun etenemistä voi seurata tältä verkkosivulta.

Kirjallista palautetta tai kehittämisehdotuksia voi toimittaa postitse tai sähköpostitse suunnitelman tekijöille (yhteystiedot alla).

Suunnitelmaluonnos valmistuu syksyllä 2022. Siitä annettujen palautteiden ja lausuntojen aiheuttamat muutokset käsitellään, suunnitelma viimeistellään ja lähetetään lopuksi ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Lisätietoja

Suunnittelija Mari Eskelinen
Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut
Akselinkatu 8, 57130 Savonlinna
mari.eskelinen@metsa.fi
Puh. 0206 39 4083

Päivitetty viimeksi 11.1.2022