Ylhäältä kallion reunalta kurkistus alas järvelle, missä meloja avokanootissa meloo aurinkoisena kesäpäivänä.
Meloja Kolovedellä. Kuva: Saara Lavi.

Koloveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys on hyväksytty ja suunnitelma on julkaistu.

Koloveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on turvata saimaannorppakannan kasvu ja metsäluonnon monimuotoisuus (tiedote, 15.12.2023).

Koloveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma (julkaisut.metsa.fi)

Suunnitelman päivitys

Alueen edellinen hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin vuonna 2010. Reilussa vuosikymmenessä alueen kävijämäärät ovat lisääntyneet merkittävästi, eikä vanha suunnitelma enää vastannut nykypäivän tarpeisiin. Suunnitelman päivityksen päämääränä on ollut sovittaa yhteen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelun, virkistyskäytön ja luontomatkailun tarpeita seuraavien 10–15 vuoden ajanjaksolla. Keskeisiä tavoitteita ovat luontomatkailun ja virkistyskäytön järjestäminen kestävällä tavalla alueen suojeluarvot ja kasvava kävijäpaine huomioiden sekä tarvittavien suojelu-, hoito- ja ennallistamistoimien määrittely alueen luontoarvojen turvaamiseksi.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6 075 ha. Kansallispuisto on kokonaisuudessaan valtion aluetta. Suunnitelma kattaa samalla reilun puolet Kolovesi–Vaaluvirta–Pyttyselän Natura 2000 -alueesta (FI0500001).

Hoito- ja käyttösuunnitelman teosta on vastannut Metsähallituksen Luontopalvelujen asiantuntijoista koottu projektiryhmä.

Hoito- ja käyttösuunnitelman pohjaksi kerättiin mahdollisimman laajasti tietoa alueesta. Päivitettyjen tietojen perusteella muodostettiin kuva alueen arvokkaimmista asioista ja niitä kohtaavista uhista. Nämä arvot toimivat suunnitelman pohjana. Suunnittelun tueksi oli koottu keskeisistä sidosryhmistä yhteistyöryhmä, jossa kuultiin sidosryhmien näkemyksiä alueen kehittämiseen ja sovitettiin yhteen erilaisia tavoitteita.

Projekti oli osa Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hanketta.

Suunnitelma laadittiin yhdessä Linnansaaren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman kanssa.

Lisätietoja

Päivitetty viimeksi 19.12.2023