Korpisenkankaan tuulivoimapuisto

Suunnittelemme tuulivoimapuistoa, joka sijaitsisi Korpisenkankaalla Leppävirran kunnan eteläosassa ja Joroisten kunnan pohjoisosissa. Kaavoitusalote hyväksyttiin molemmissa kunnissa alkuvuodesta 2023, mutta hankekehitys keskeytettiin toistaiseksi kesällä 2023 maanpuolustuksellisista syistä.

Leppävirralla sijaitsevan Korpisenkankaan tuulivoimapuiston hankekartta
Korpisenkankaan tuulivoimapuiston alustava hankealue.

Ajankohtaista

Korpisenkankaan alueelle on mahdollista alustavasti sijoittaa 10-24 tuulivoimalaa. Yhden tuulivoimalan teho on nykyisin tyypillisesti 6–10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 320 metriä. Voimaloiden määrä, sijainti ja kokonaiskorkeus tarkentuvat myöhemmin kaavoitus-, ympäristövaikutusten arviointi- sekä lupaprosessissa,

Alue on suunniteltu siten, että tuulivoimaloiden etäisyys lähimpään vakituiseen ja vapaa-ajan asutukseen on vähintään 1,5 km. Tällä etäisyydellä ja huolellisella hankesuunnittelulla varmistetaan se, että tuulivoimaloista syntyvä melu- ja välkevaikutukset lähimpiin asutuksiin jäävät vähäisiksi.

Tavoitteenamme on saada aikaan aktiivista vuoropuhelua niin, että kaikki näkemykset tulevat esille ja voimme siten yhteensovittaa ja huomioida eri alueidenkäyttömuotojen, kuten elinkeinojen, harrastuksien ja virkistyskäyttäjien tarpeet.

Tuulivoima-asiantuntija Joni Lehto, Metsähallitus

– Suhtaudumme kunnassa Metsähallituksen hankkeeseen äärimmäisen positiivisesti. Hanke vahvistaa Suomen energiaomavaraisuutta ja vaikuttaa jokaisen suomalaisen sähkön saatavuuteen ja sähkön hintaan, Leppävirran kunnanjohtaja Matti Raatikainen sanoo.

Puhdasta kasvua korostavalle kunnalle puhtaan energian tuottaminen täällä meillä on todella tärkeää.

Leppävirran kunnanjohtaja Matti Raatikainen

– Hanke tuo hyötyä kunnalle ja aluetalouteen mm. työpaikkojen ja kiinteistöverojen muodossa, Raatikainen jatkaa. – Lisäksi pidämme Metsähallitusta hyvin turvallisena ja vastuullisena tuulivoiman hankekehittäjänä.

Suunnitelmat tarkentuvat

Suunnittelualueen koko on noin 2 200 hehtaaria ja siihen kuuluvat alkuvaiheessa alueen valtion maat. Yksityisten kiinteistöjen maanomistajien halukkuutta osallistua hankkeeseen selvitetään.

Kaavoituksen lopullinen aluerajaus, tuulivoimaloiden sijoittelualueet kaava-alueen sisällä, tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä ja kokonaiskorkeus, sekä sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat kaavaprosessien aikana.

Valtaosa suunnittelualueesta sijoittuu Pohjois-Savon liiton teettämässä tuulivoimaselvityksessä (2021) osoitetulle potentiaaliselle tuulivoima-alueelle. Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 toisen vaiheen luonnoksessa (kaava vireillä) Korpisenkankaan hankealue on valtaosin merkitty Leppävirran kunnan puolelle potentiaaliseksi tuulivoimaloiden alueeksi.

Suunnittelussa otetaan huomioon kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) yhteydessä tehtävien selvitysten tulokset, sekä sidosryhmien esittämät näkemykset. Kaavaprosessin rinnalla hankealueella tehdään myös kattavat tuulimittaukset ja selvitetään hankealueen ulkopuolisen sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot. Tuulivoimahankkeen mahdollinen toteutuminen ei tule estämään kaavoitettavan alueen muuta rinnakkaista käyttöä kuten virkistyskäyttöä, marjastusta tai metsästystä.

Hankkeen aikataulu

2022 Hankkeen valmistelu 2023 Kaavoitusaloite ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin aloitus 2024 Luontoselvitykset 2025 Kaavapäätös ja YVA selostus 2025 Rakennusluvat 2027 Rakentaminen alkaa

Myymme hankkeen, kun rakennusluvat on haettu ja jäämme alueelle vuokranantajaksi. Emme myy tuulivoimatuotantoon kaavoitettuja alueita.

Haluatko antaa meille palautetta?

Voit olla yhteydessä joko suoraan hankekehittäjään, jonka yhteystiedot löytyvät alta tai voit lähettää palautetta palaute-lomakkeella. Jos haluat vastauksen, muistathan jättää myös yhteystietosi.

Yhteystiedot

Joni Lehto

Portfoliopäällikkö

Kiinteistökehitys
Metsähallitus
Veteraanikatu 9
90130 Oulu

Puh. +358403563175