Metsien ennallistamismenetelmät

Lahopuun lisäys

Lahopuun tuottaminen on yleisin ennallistamismenetelmä. Lahopuustoa lisätään ensisijaisesti kohteisiin, joissa lahopuu uhkaa loppua, sekä kohteisiin, joista lahopuusto puuttuu, mutta joiden lähialueella on sellaista arvokasta lajistoa, jolle lahopuu on tärkeää.

Lahopuuta voidaan muodostaa kaulaamalla puita pystyyn tai kaatamalla maahan. Pääasiassa kaulaaminen ja kaataminen tehdään moottorisahalla. Kaulauksessa voidaan myös käyttää kaulausrautaa tai kovellinta. Puita voidaan kaataa myös juuripaakkuineen kaivinkoneella.

Pienaukotus

Pienaukotusta tehdään yleensä nuorehkoissa, hyvin yksipuolisissa havumetsissä. Pienaukotuksessa havupuustoa kaadetaan muutamien aarien alalta. Tällöin tehdään joko pienialaisia aukkoja, jonne lehtipuut pääsevät uudistumaan tai puustoa kaadetaan niiden lehtipuiden ympäriltä, jotka ovat häviämässä havupuustolle kilpailun valosta ja elintilasta.

Pienaukotus lisää lehtipuuta ja puuston mosaiikkimaisuutta. Lisäksi pienaukkoon syntyvät taimet lisäävät puuston eri-ikäisyyttä.

Poltto

Polttokohteiksi valitaan yleensä viljavuudeltaan keskinkertaisia tai karuja metsiä, sillä rehevimmät metsät ovat yleensä liian kosteita poltettaviksi. Metsän poltoissa osa puustosta hiiltyy, osa kuolee heti ja osa vasta vuosien kuluessa. Tämän seurauksena alueelle syntyy jatkuvasti uutta, eri lahoamisvaiheessa olevaa puuta. Puulajisto yleensä monipuolistuu polton seurauksena. Syntyvät puut sijaitsevat paikoin rykelminä, paikoin vaihtelevilla etäisyyksillä toisistaan. Puusto on eri-ikäistä, sillä osa alkuperäisestä puustosta jää henkiin. Polttojen myötä paahteisuus lisääntyy. Se on elinehto eräille harvinaisille tai uhanalaisille lajeille.

Metsien ennallistamispoltot valmistellaan huolellisesti. Tällöin osa puustosta kaadetaan palokuormaksi poltettavalle alueelle. Ennallistettavan alan ympärille tehdään yleensä palokuja poistamalla puustoa ja paljastamalla kivennäismaata. Maaston on polttohetkellä oltava riittävän kuivaa. Metsän poltto edellyttää runsaasti ihmisiä sammutus- ja vartiointitehtäviin.

Lisätietoa

  • Yli 200 metsänpolttoa luonnon hyväksi 1989–2019. Metsähallituksen Luontopalvelut on tehnyt 30 vuoden aikana yli 200 ennallistamispolttoa 100 suojelualueella. (tiedote 4.6.2019)