Örö ilmasta. Kuva: Jaakko Ruola.

Hanke ”Defence Arch – Footprints of Defence in the Archipelago” kehitti puolustushistoriallisista kohteista vetovoimaisia matkailukohteita Turunmaan, Ahvenanmaan ja Tukholman saaristoissa.

Hankkeessa kunnostettiin vanhoja linnoitteita ja rakennelmia, pilotoitiin digitaalisia ja virtuaalisia opastusmenetelmiä ja työskenneltiin yhdessä kohteiden vetovoiman kasvattamiseksi.

Metsähallituksen Luontopalvelut vastasi Örön Eteläkärjen linnoitteiden kunnostuksesta, kasarmi- ja linnoitusalueen kiertävän reitin ja opasteiden toteuttamisesta sekä uusien, mielenkiintoisten tutustumiskohteiden avaamisesta kävijöille.

Reitille rakennetiin taukopaikka, näkötorni sekä lyhyt riippusilta. Tutustumiskohteet ovat eri-ikäisiä puolustusrakennelmia, kuten betonoituja ilmatorjunta-asemia, sata vuotta sitten rakennetun tykkipatterin raunioituneet asemat, ammushyllyt ja miehistösuojat sekä yksi modernisoitu Canet-tykki ja sen maanalainen asema. Ns. Kuuden tuuman kasarmialuetta kunnostettiin partiolaisten ja kouluryhmien leirikeskustoimintaan rakentamalla telttapaikka ja muuttamalla varusvarasto ruokailu- ja monitoimitilaksi. Lisäksi 1915 rakennettuun, kiviseen ammusvarastoon tehtiin aluetta ja sen historiaa esittelevä näyttely. Yksi kasarmin maakellari avattiin kävijöille, Suomen ensimmäisen rannikkosotilaskodin kivijalka raivattiin esille ja raskaaseen tulenjohtotorniin tehtiin tarvittava sääsuojaus.

Opastuksessa keskityttiin mobiiliopastuksen testaamiseen ja kehittämiseen yhdessä muiden hankekumppaneiden kanssa. Tavoitteena on ottaa Örössä käyttöön selkeä, käyttäjäystävällinen ja mielenkiintoinen mobiiliopastussovellus. Opastetuilla kierroksilla kävijät pääsevät myös joihinkin aiemmin lukittuina olleisiin, maanalaisiin luoliin ja asemiin.

Hankeaikataulu: 1.9.2016–28.2.2019.

Hankebudjetti: Kokonaisbudjetti oli 1 534 661 euroa. Metsähallituksen Luontopalvelujen osuus tästä oli 459 000 euroa, josta Central Baltic -ohjelmasta saatavaa rahoitusta oli 344 250 euroa.

Kävijätutkimus

Hankkeeseen liittyen laadittiin Turun ammattikorkeakoulussa opinnäytetyönä kävijätutkimus vuonna 2017:

Hankekumppanit ja -kohteet

Turun ammattikorkeakoulu – Lead Partner
Metsähallitus – Örö / Saaristomeren kansallispuisto
Åbolands Skärgårdsstiftelse – Korpoström
Visit Åland – Bomarsund
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län – Gålö

Lisätietoja

Lisätietoja antaa kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija Sanna-Kaisa Juvonen, sanna-kaisa.juvonen@metsa.fi

Päivitetty viimeksi 21.8.2023