Örö Södernäbben. Foto: Jaakko Ruola.

Inom projektet ”Defence Arch – Footprints of Defence in the Archipelago” utvecklade vi försvarshistoriska objekt till attraktiva turistmål i Åbolands, Ålands och Stockholms skärgårdar.

Vi ståndsatte gamla befästningar och konstruktioner, tog fram nya digitala och virtuella undervisningsmetoder och samarbetade för att öka objektens dragningskraft.

Forststyrelsens Naturtjänster ansvarade för iståndsättningen av befästningarna på Södernäbben, verkställandet av infotavlorna och leden som går runt kasern- och befästningsområdet samt öppnandet av nya och intressanta besöksmål på Örö.

Vi byggde en rastplats, ett utsiktstorn och en kort hängbro längs leden. De iståndsatta besöksmålen är försvarsställningar från olika tider, exempelvis luftvärnsstationer i betong, ruiner av hundra år gamla stationer i ett artilleribatteri, ammunitionslager och skyddsrum i fält samt en moderniserad Canet-kanon och dess underjordiska station. Det så kallade 6-tums kasernområdet iståndsattes till lägerområde för scouter och skolgrupper genom att man anlade ett tältområde och byggde om ett förråd till mat- och allaktivitetslokal. I ett ammunitionsförråd i sten från 1915 uppfördes en utställning om området och dess historia. Jordkällaren till en kasern öppnades för allmänheten, Finlands första soldathems stenfot röjdes från växtlighet och det tunga eldledningstornet skyddades för väder och vind.

Vad gäller guidning koncentrerade man sig på att utveckla och testa mobilguidning tillsammans med övriga samarbetspartner i projektet. Syftet var att ta i bruk en klar, användarvänlig och intressant mobilguidningsapp för Örö. De besökare som tar del i guidade rundturer kommer också att kunna besöka vissa underjordiska utrymmen och stationer som tidigare varit bakom lås.

Tidtabell för projektet var 1.9.2016–28.2.2019.

Projektets budget: Totalbudgeten var 1 534 661 euro. Forststyrelsens Naturtjänsters andel av detta var 459 000 euro, därav var 344 250 euro finansiering från programmet Central Baltic.

Kontaktinformation

Ytterligare information får man från Sanna-Kaisa Juvonen
Forststyrelsens Naturtjänster
sanna-kaisa.juvonen(at)metsa.fi

Projektsamarbetspartner och -objekt:

Åbo yrkeshögskola – Lead Partner
Forststyrelsen: Örö / Skärgårdshavets nationalpark
Åbolands Skärgårdsstiftelse – Korpoström
Visit Åland: Bomarsund
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län: Gålö

Senast uppdaterad 21.8.2023