Kapea vesiväylä kulkee korkeiden jäkälää kasvavien kallioiden välissä.
Julma Ölkky

Apply Skills and Conserve our Environment with New Tools – Kestävän retkeilyrakentamisen hanke

ASCENT on kolmivuotinen hanke, jossa vaihdetaan kestävän retkeilyrakentamisen parhaita käytäntöjä hankepartnereiden kesken. Kasvava käyttö ja vähäinen käytönohjaus ovat aiheuttaneet hankekohteilla mm. voimakasta kulumista, roskaantumista ja epäsuotuisia vaikutuksia lajistoon. Kohteilla halutaan siksi panostaa hoidon ja käytön suunnitteluun, kävijätutkimuksiin ja uusien, kestävien reittirakentamismenetelmien käyttöönottoon.

Hanke tuo yhteen partnerit Suomesta, Norjasta, Islannista, Irlannista ja Pohjois-Irlannista.

ASCENT päättyi 31.8.2019. Hankkeen tavoitteet saavutettiin; varsinaisten tavoitteiden lisäksi erittäin tärkeäksi ”ylimääräiseksi” saavutukseksi koettiin yksimielisesti koko projektiryhmän osalta uusien kontaktien syntyminen. Yhdessä työskentely toi ennalta arvaamatonta lisäarvoa, jota ei voi korvata millään muulla. Hankepartnerit vierailivat ahkerasti toistensa työmailla, kokeilivat ja oppivat uusia polkurakentamismenetelmiä, pohtivat ratkaisuja haastaviin tilanteisiin ja saivat inspiraatiota kokeilla uusia menetelmiä omilla kohteillaan.

Yhteystiedot

Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut
Projektipäällikkö Anu Hjelt
anu.hjelt (at) metsa.fi
puh. 040 596 1876

Hankkeen Facebook-sivut @AscentProjectNPA

www.ascent-project.eu

Päivitetty viimeksi 5.10.2021