Kapea vesiväylä kulkee korkeiden jäkälää kasvavien kallioiden välissä.
Julma Ölkky

Apply Skills and Conserve our Environment with New Tools – kestävän retkeilyrakentamisen hanke

ASCENT oli kolmivuotinen hanke, jossa vaihdettiin kestävän retkeilyrakentamisen parhaita käytäntöjä hankepartnereiden kesken. Kasvava käyttö ja vähäinen käytönohjaus ovat aiheuttaneet hankekohteilla mm. voimakasta kulumista, roskaantumista ja epäsuotuisia vaikutuksia lajistoon. Kohteilla halutaan siksi panostaa hoidon ja käytön suunnitteluun, kävijätutkimuksiin ja uusien, kestävien reittirakentamismenetelmien käyttöönottoon.

Hanke toi yhteen partnerit Suomesta, Norjasta, Islannista, Irlannista ja Pohjois-Irlannista.

ASCENT päättyi 31.8.2019. Hankkeen tavoitteet saavutettiin; varsinaisten tavoitteiden lisäksi erittäin tärkeäksi ”ylimääräiseksi” saavutukseksi koettiin yksimielisesti koko projektiryhmän osalta uusien kontaktien syntyminen. Yhdessä työskentely toi ennalta arvaamatonta lisäarvoa, jota ei voi korvata millään muulla. Hankepartnerit vierailivat ahkerasti toistensa työmailla, kokeilivat ja oppivat uusia polkurakentamismenetelmiä, pohtivat ratkaisuja haastaviin tilanteisiin ja saivat inspiraatiota kokeilla uusia menetelmiä omilla kohteillaan.

Metsähallituksesta hankkeeseen osallistui Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut

Tavoitteet ja toiminta ASCENT-hankkeessa

Ihminen reppu selässä seisoo sammaloituneen, kivisen kaarisillan päällä, vieressä puro ja taustalla vuori.
Mount Errigal Irlannissa. Kuva: ASCENT.

Hankkeen tavoitteena oli kansainvälisen tietotaidon vaihtamisen ja oppimisen kautta edistää kohteiden kestävää käyttöä. Kohteilla tehtiin kävijätutkimukset ja niille laadittiin hoito- ja käyttösuunnitelmat. Retkeilyrakentamisen menetelmiä ja parhaita käytäntöjä opeteltiin paikan päällä kussakin hankemaassa. Tavoitteena oli myös kerätä nämä parhaat käytännöt yhteen ja luoda mahdollisuus hyödyntää hankkeen tuloksia myöhemmin muuallakin. Paikallisen omistajuuden vahvistamisen avulla parannetaan käyttäjien tietoutta kestävästä retkeilystä tavoitteena vähentää käytön aiheuttamia haitallisia vaikutuksia kohteilla.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuivat yhteensä seitsemälle kohteelle.  Irlannin kohde oli Mount Errigal ja Norjan Trolltunga. Islannissa ja Pohjois-Irlannissa oli kaksi kohdetta kummassakin: Úlfarsfell ja Eldhraunin laavakenttä Islannissa ja Slieve Donard- ja Slieve Gullion -vuoret Pohjois-Irlannissa. Suomen kohde oli Hossan kansallispuisto, jonka avajaisia juhlittiin kesäkuussa 2017.

Hossassa on tehty viime vuosina mittavia rakennus- ja korjaustoimenpiteitä, mutta parannus- ja huoltotyöt ovat jatkuvaa työtä. Hankkeesta opituista menetelmistä voidaan poimia parhaat tukemaan Hossan kestävää käyttöä siinä haastavassa tilanteessa, jossa kävijämäärät ovat nousseet kansallispuiston perustamisen ansiosta. Kansallispuistolle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma ja järjestyssääntö ohjaamaan ja opastamaan alueen käyttäjiä. Ympäristöministeriö vahvisti hoito- ja käyttösuunnitelman heinäkuussa 2019.

Slieve Gullion -vuori Pohjois-Irlannissa. Kuva: ASCENTKohteiden korkeus merenpinnasta vaihtelee Slieve Donardin 850 metristä Islannin laavakentän ja Hossan vaaramaisemien keskimäärin alle sadan metrin korkeuteen. Kohteiden käyttötavat ja käytön jakaantuminen vuodenajoille sekä palveluvarustus poikkeavat toisistaan. Kävijämäärät ja -profiili vaihtelevat eikä kaikista kohteista ole luotettavaa kävijätietoa olemassa. Yhteistä kohteille on kuitenkin se, että niillä on tarvetta entistä parempaan kävijäohjaukseen ja hoidon ja käytön suunnitteluun, jotta mm. kuluminen, roskaantuminen ja eroosio saadaan hyväksyttävälle tasolle.

Hankekumppanit

Hankkeen pääpartneri oli Donegal County Council Irlannista. Muut partnerit olivat Hordaland County Council Norjasta, Soil Conservation Service of Iceland Islannista, Newry, Mourne and Down District Council Pohjois-Irlannista sekä Pohjanmaan luontopalvelut. Muina tahoina olivat mukana Údarás na Gaeltachta Irlannista, Mosfellsbaerin ja Skaftárhreppurin kunnat Islannista sekä Mourne Heritage Trust ja Causeway Coast and Glens Heritage Trust Pohjois-Irlannista.

Hanke sai rahoituksen Pohjoinen periferia ja Arktinen -ohjelmasta; kotimainen vastinrahoitus tuli työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hanke toimi ajalla 1.9.2016–31.8.2019 ja sen kokonaisrahoitus oli n. 1 660 000 €, josta Metsähallituksen osuus oli 205 000 €.

Donegal County Council Irlanti Hordaland County Council Norja Soil Conservation Service of Iceland Newry, Mourne and Down District Council Pohjois-Irlanti

Hankkeen Facebook-sivut @AscentProjectNPA

www.ascent-project.eu

Päivitetty viimeksi 1.12.2023