Mikkeli

Jussi Järvinen

Virkistyskäytön asiantuntija

Luontopalvelut
Metsähallitus
(Maaherrankatu 19)
50100 Mikkeli

Puh. +358