Salossa ja Kemiönsaaressa toteutettiin vuosina 2017–2018 matkailun edistämishanke, jonka päätoteuttaja oli Yrityssalo Oy ja osatoteuttajat Metsähallituksen Luontopalvelut ja Kemiönsaaren kunta. Hanketta rahoitti Euroopan unionin maaseuturahasto.

Tavoitteena oli

1. Rakentaa sellainen yhteistyömalli, jossa mikro- ja pienyritykset tekevät saumatonta, rajat ylittävää ja kysyntälähtöistä yhteistyötä elinkeinon kilpailukyvyn parantamiseksi ja joka tuottaa lisäarvoa sekä yrityksille että koko alueelle.

2. Lisätä koko matkailutoimialan yritysten kansainvälistymisosaamista niin, että yritysten vientikelpoisuuden kriteerit ovat kunnossa.

3. Vahvistaa alueen kärkiteemoja tuotteistuksen keinoin. Kärkiteemoja olivat:

  • luontomatkailu
  • saaristomatkailu
  • paikallisuus
  • tapahtumamatkailu.

Kehitettäviä teemoja olivat myös sellaiset teemat, joiden avulla pystytään edistämään ympärivuotisuutta ja palvelemaan useita eri kohderyhmiä. Kehitettävät teemat liittyivät Visit Finlandin katto-ohjelmiin Suomen Saaristo ja FinRelax sekä teema-ohjelmiin Outdoors Finland ja Culture Finland.

4. Aikaansaada vetovoimaisia, useita eri kohderyhmiä houkuttelevia, ympärivuotisia ja kansainväliseen kysyntään soveltuvia tuotteita, joiden tuloksena matkailusesonki ja matkailijan viipymä alueella pitenee.

5. Kehittää tapahtumamatkailua.

Toimenpiteet

Metsähallituksen Luontopalvelujen osahanke oli luontomatkailun omatoimituotteiden tuotteistaminen.

Tuotteistus keskittyi alueiden kansallispuistoihin sekä kärkikohteisiin. Tuotteistuksessa huomioitiin eri vuodenajat, joiden avulla pystytään pidentämään sesonkia. Tuotteistus kohdistettiin ennalta valituille asiakasryhmille. Tavoitteena oli vähintään 12 eri luontomatkailutuotetta.

Hankkeen muihin toimenpiteisiin kuuluivat

  • tarvekartoitus ja kohderyhmän ryhmittely kehittämistarpeen mukaan
  • matkailutoimialan kehittämisen, verkostoitumisen ja uusimman tiedon jakaminen
  • osaamisen siirtäminen yrityksiin ja toimialan kehittäminen
  • matkailijoiden viikko-ohjelmien (ns. takuulähtöjen) tuotteistaminen
  • verkostoituminen ja vertaisoppiminen
  • tapahtumamatkailun kehittäminen.

Lisätietoja

Kehityspäällikkö Hanna Ylitalo, Metsähallitus, Luontopalvelut, hanna.ylitalo@metsa.fi

Yritys-Salon tunnus 

Päivitetty viimeksi 25.1.2022