Salossa ja Kemiönsaaressa toteutetaan vuosina 2017–2018 matkailun edistämishanke, jonka päätoteuttaja on Yrityssalo Oy ja osatoteuttajat Metsähallitus ja Kemiönsaaren kunta. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin maaseuturahasto.

Tavoitteena on

1. Rakentaa sellainen yhteistyömalli, jossa mikro- ja pienyritykset tekevät saumatonta, rajat ylittävää ja kysyntälähtöistä yhteistyötä elinkeinon kilpailukyvyn parantamiseksi ja joka tuottaa lisäarvoa sekä yrityksille että koko alueelle.

2. Lisätä koko matkailutoimialan yritysten kansainvälistymisosaamista niin, että yritysten vientikelpoisuuden kriteerit ovat kunnossa.

3. Vahvistaa alueen kärkiteemoja tuotteistuksen keinoin. Kärkiteemoja ovat:

  • luontomatkailu
  • saaristomatkailu
  • paikallisuus
  • tapahtumamatkailu.

Kehitettäviä teemoja ovat myös sellaiset teemat, joiden avulla pystytään edistämään ympärivuotisuutta ja palvelemaan useita eri kohderyhmiä. Kehitettävät teemat liittyvät Visit Finlandin katto-ohjelmiin Suomen Saaristo ja FinRelax sekä teema-ohjelmiin Outdoors Finland ja Culture Finland.

4. Aikaansaada vetovoimaisia, useita eri kohderyhmiä houkuttelevia, ympärivuotisia ja kansainväliseen kysyntään soveltuvia tuotteita, joiden tuloksena matkailusesonki ja matkailijan viipymä alueella pitenee.

5. Kehittää tapahtumamatkailua.

Toimenpiteet

Metsähallituksen Luontopalvelujen osahanke on luontomatkailun omatoimituotteiden tuotteistaminen.

Tuotteistus keskittyy alueiden kansallispuistoihin sekä kärkikohteisiin. Tuotteistuksessa huomioidaan eri vuodenajat, joiden avulla pystytään pidentämään sesonkia. Tuotteistus kohdistetaan ennalta valituille asiakasryhmille. Tavoitteena on vähintään 12 eri luontomatkailutuotetta.

Hankkeen muihin toimenpiteisiin kuuluvat

  • tarvekartoitus ja kohderyhmän ryhmittely kehittämistarpeen mukaan
  • matkailutoimialan kehittämisen, verkostoitumisen ja uusimman tiedon jakaminen
  • osaamisen siirtäminen yrityksiin ja toimialan kehittäminen
  • matkailijoiden viikko-ohjelmien (ns. takuulähtöjen) tuotteistaminen
  • verkostoituminen ja vertaisoppiminen
  • tapahtumamatkailun kehittäminen.

Yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Esko Sorakunnas
Metsähallitus, Luontopalvelut
Kärsämäentie 8
20300 Turku
puh. 0400868 178.
esko.sorakunnas@metsa.fi

Yritys-Salon tunnus 

Päivitetty viimeksi 30.5.2020