Rovaniemi

Jyrki Tolonen

Regiondirektör

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397640

Lapplands Naturtjänster

Tjänstledig ända till 31.8.2023, vikarie Pirjo Seurujärvi, tfn 0206 39 7704.