Programmet

Under SuomiAreena-veckan 12.-16.7.2021 ordnade Forststyrelsen diskussioner om naturen, naturresurser och rättvis och hållbar användning av dem, samt en evenemangsdag i Björneborg.

Forststyrelsens uppgift är att ansvarsfullt utveckla naturens värde och våra gemensamma tillgångar över generationerna, och här är en öppen samhällsdiskussion om samordningen av olika synvinklar av avgörande betydelse. Vi ordnade fyra diskussioner av samhällelig betydelse, där teman är ansvarsfullhet, klimat, naturens mångfald, välbefinnande, bioekonomi och samarbete.

Diskussioner

Öppna naturen - ett digitalt hopp till en naturupplevelse

Digitalisering kan ge mycket mervärde till naturupplevelsen. Men är det tillräckligt att någon annan går ut i naturen för vår del?

Naturligt eller ansvarsfullt?

Träprodukter, naturupplevelser samt bär och svamp upplevs som något bra, hållbart och säkert. Är en produkt som är tillverkad av naturmaterial automatiskt tillverkad på ett hållbart och ansvarsfullt sätt? Diskussionen leds av vår samarbetspartner Lassila & Tikanoja.

Till vem tillhör naturresurserna och vem bestämmer om dem?

Vem bestämmer hur och på vems villkor naturresurser används? Hur kan olika intressenters önskemål förenas så att också social rättvis förverkligas över generationer?

Träbyggande till en ledare för grön ekonomi

Fördelarna med träbygge är välkända, men ändå är inte byggande av trä det första alternativet ens i offentligt byggande. Hur skulle Finland kunna få i gång träbyggandet, och göra branschen till en ledare för grön ekonomi?

Evenemang

Överraskningsscen i Björneborg