Diskussion: Naturligt eller ansvarsfullt?

En äkta och ren produkt är alltmer attraktiv för västerländska konsumenter än tidigare. Vi vill att produkterna och tjänsterna ska vara hållbara och göra att vår vardag kommer i kontakt med naturen. Träprodukter, naturupplevelser samt bär och svamp upplevs som något bra, hållbart och säkert. Efterfrågan ökar, men hurdana är produktionskedjorna för dessa produkter och upplevelser? Är en produkt som är tillverkad av naturmaterial automatiskt tillverkad på ett hållbart och ansvarsfullt sätt?

Diskussionen leds av FIBS ry:s verkställande direktör Kimmo Lipponen.

Deltagare i diskussionen:

  • vice verkställande direktör Simo Jaakkola, Koneurakoitsijat
  • direktör Kristiina Hietasaari, Business Finland
  • generaldirektör Timo Laitinen, Statskontoret
  • direktör för samhällsförhållanden Jorma Mikkonen, Lassila & Tikanoja
  • verkställande direktör Birgitta Partanen, Arktiset Aromit ry
  • sakkunnig i ansvarsfullhet Maija Lumme, Eettisen kaupan puolesta ry

Vi är en del av värdekedjan inom bioekonomi och cirkulär ekonomi

Förnybar råvara på ett klimatsmart sätt

Hållbart skogsbruk är arbete för framtiden. I mångbruksskogarna sköter vi samtidigt om virkesproduktionen, skogsresursernas tillräcklighet, tryggandet av den biologiska mångfalden, förutsättningarna för rekreation samt stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till den.

Klimatlösningar och välmående med hjälp av vindkraft

Med vår verksamhet bidrar vi till att uppnå Finlands klimatmål genom att mångdubbla produktionen av vindkraft före 2030 som en del av vårt klimatprogram.