Diskussion: Öppna naturen – ett digitalt hopp till en naturupplevelse

Vid en hurdan brytningspunkt står naturupplevelsen? Nuförtiden formar YouTube och social media vårt förhållande till naturen, liksom utflykter med far/morföräldrar gjorde tidigare. Digitalisering kan ge mycket mervärde till naturupplevelsen. Vi får till exempel delta i upplevelser som vi annars inte skulle ha möjlighet att delta i. Men är det tillräckligt att någon annan går ut i naturen för vår del?

Diskussionen leds av journalist-producent Riku Rantala.

Deltagare i diskussionen:

  • Singer-songwriter Maarit Hurmerinta
  • Singer-songwriter Janna Hurmerinta
  • Naturfotograf och mediapåverkare Konsta Punkka
  • Naturtjänstdirektör Henrik Jansson, Forststyrelsen
  • Head of Design Marco Suvanto, Telia

Dessutom deltar kundrådgivare Juho Niemelä från Forststyrelsen i diskussionen på distans.

Öppna naturen - digitalt eller utan!

Startpunkten för naturutflykten

På luontoon.fi hittar du aktuell information om service i nationalparker och andra av Forststyrelsens utflyktsmål, samt tips för ansvarsfullt friluftsliv. Gör utflykter och få ny energi på våra fantastiska naturmål!

Retkikompassi

Retkikompassi är en social karttjänst för alla som rör sig i naturen. Lägg till naturobservationer, respons och sådant du tyckt om till målen eller fritt på kartan, och diskutera med andra användare.