Diskussion: Träbygge som ledare för grön ekonomi

Invånare och användare tycker om när byggnader görs av trä. Fördelarna med träbygge är välkända, men fortfarande är byggande av trä inte det första alternativet ens vid offentligt byggande. Med programmet ”Tillväxt och utveckling med trä” stöder miljöministeriet i år utvecklingen av träbyggandet med 1,5 miljoner euro. Hur skulle Finland kunna få träbyggandet i gång och göra branschen till en ledare för grön ekonomi?

Diskussionen leds av utvecklingschef Anne Jarva från Finlands kommunförbund.

Deltagare i diskussionen:

  • miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
  • landsdirektör Seppo Parvi, Stora Enso
  • generaldirektör Juha S. Niemelä, Forststyrelsen
  • ordförande Henna Helander, Arkitektförbundet
  • styrelseordförande Jussi Vaara, Veljekset Vaara Oy.

Vi utvecklar och producerar hållbara lösningar för framtidens nya produkter och tjänster

Hållbart skogsbruk är att arbeta för framtiden

Beaktande av naturens mångfald, kundorientering och ansvarsfullhet är de faktorer som styr vårt arbete mest när det kommer till skogsavverkning och -leverans. Vi arbetar effektivt för att göra transporter mer effektiva och för att minska det koldioxidavtryck som de orsakar.

Vårt koldioxidhandavtryck berättar om positiv klimatpåverkan

Produkter som tillverkas av trä som producerats på ett hållbart sätt i mångbruksskogar ersätts med fossila råvaror, och en del av det skördade virket förblir som kolförråd i träbyggnader och andra långlivade produkter efter bearbetning.