Överraskningsscen Björneborg

Vi befrämjar morgondagen -scenprogrammet började med en glad överraskning, och efter det resade vi från hav till land och runtom i Finland. Som programledare för programmet verkade nationalparksfaddern Saimi Hoyer.

Hur står det till, Björneborg?!

  • Kl. 11:00 Dagen inleds med en glad överraskning.
  • Kl. 11.30 Vi dyker – bokstavligen- in i skyddet av den marina miljön! På agendan står både fördjupad information om skyddade områden och utmaningarna som skyddet står inför, liksom kontakten mellan havet och Forststyrelsens dykare.
  • Kl. 12:30 Vi berättar om rollen som statens mark har i begränsningen av klimatförändringen genom att erbjuda rekreationsmöjligheter. Tillsammans med vår samarbetspartner Suomen Hyötytuuli bekantar vi oss med Vetenskärs vindkraftpark. Dessutom presenterar vi fritidstomter som kommer till försäljning på statens mark. Vi berättar också om vårt samarbete och utbud av fritidstomter riktade till företag tillsammans med företagaren för Kylmäluomas vandringscenter, Jari Olkkala.
  • Kl. 13:30 Vi tillreder vildmarksdelikatesser av ingredienser från ett träsk. År 2021 är Fiskarnas år och vi förevisar i synnerhet hantering och tillredning av fisk. Dessutom får vi höra hur de tillståndsavgifter som jägare och fiskare betalar gynnar naturen.
  • Kl. 14:30 Hur mår du Finland? Vi åker på utflykt runt om i Finland och hör berättelser från 21 olika utflyktsmål. Som hjälp under utflykten fungerar Forststyrelsens applikation Retkikompassi och lokala scouter som visar sina färdigheter genom att på ett lekfullt sätt tävla med Forststyrelsemedlemmarna.
  • Kl 15:30 Dagen avslutas med en attraktiv överraskning!