Turasenlampi i Leivonmäki är ett fint utflyktsmål. Foto: Forststyreslen / Maija Mikkola.

Projektet Stigen till naturen – möjligheter till naturmotion för alla

Det finns redan ett rätt rikligt utbud av likvärdiga tjänster för naturmotion, men man borde utöka människornas kännedom om tjänsterna och utveckla informationen. Därtill borde man utöka samarbetet mellan olika sektorer vad gäller anpassad naturmotion samt ta fram nya naturmotionstjänster tillsammans med kunderna och sakkunniga som arbetar med främjande av motion och hälsa.

Ungefär en miljon finländare är i behov av anpassad motion antingen hela tiden eller tillfälligt. En skada eller sjukdom kan inverka betydligt på en persons motionsmöjligheter men också på hela familjers eller samfunds gemensamma hobbyn. Projektets målgrupp består av personer som rör sig med hjälpmedel och personer som har en skada eller sjukdom som inte syns utåt. En viktig målgrupp för projektet är också de sakkunniga som arbetar med främjande av hälsa samt de företag, officiella aktörer och organisationer som producerar naturmotionstjänster.

Projektet pågår fr. 1.5.2017 till 30.4.2019.

Tietoa hankkeesta suomeksi: Polku luontoon

Huvudmålen för projektet Stigen till naturen

  • Stig för anpassad naturmotion. Man utreder potentiella stigar för anpassad naturmotion och skapar en modell av metoden. Man gör de olika aktörernas roller klarare vad gäller möjliggörande och utökning av naturmotion. Man klarlägger de olika faktorer som begränsar och sporrar människor att röra på sig.
  • Mera motion. Man skapar på lång sikt förutsättningar för människor att utöva betydligt mer naturmotion både på egen hand och i samfund samt förutsättningar för mer omfattande rekreations- och rehabiliteringsverksamhet i naturen.
  • Information och nätverk för naturmotion. Man säkerställer att det under projektets gång tas fram informations- och samarbetsmodeller som stöder naturmotion.

Huvudsakliga åtgärder inom projektet

  • Man ordnar servicedesigntillfällen med olika betoningar och teman för regionala aktörer på olika naturmotionsställen. Man tar fram en smidig planeringsmodell för utredningen av stigar för naturmotion.
  • Man bildar riksomfattande och lokala tvärsektoriella samarbetsnätverk och deltar i främjande av motion på riksomfattande nivå.
  • Man tar fram nya idéer för välfungerande och sporrande information. Man testar de bästa idéerna.
  • Man bedriver internationellt samarbete och använder sig av internationella modeller och verksamhetsmetoder.

Genomförande och finansiering

Detta riksomfattande projekt är yrkesövergripande och tväradministrativt. Forststyrelsens Naturtjänster är huvudansvarig för genomförandet av projektet och huvudsamarbetspartnern i projektet är förbundet Anpassad Motion SoveLi rf (soveli.fi).

Genom yrkesövergripande samarbete kan man utveckla nya förfaringssätt att öka naturmotionen, utöka efterfrågeorienteringen inom tjänsterna och utnyttja den potential som effekterna av naturen har på människors hälsa och välmående. Företags tjänster, såsom program- och uthyrningstjänster, främjar för sin del att naturmotionen förverkligas.

Projektet finansieras med understöd från undervisnings- och kulturministeriets riksomfattande utvecklingsstöd för en motions- och idrottsinriktad livsstil. Projektets resultat kan utnyttjas av alla.

Kontaktuppgifter

Specialplanerare
Matti Tapaninen
Forststyrelsen, Naturtjänster
Satamakatu 3,87100 Kajaani, Finland
matti.tapaninen(at)metsa.fi
tel. + 358 40 35 6808

Foto: Turasenlampi i Leivonmäki är ett fint utflyktsmål. Foto: Forststyrelsen / Maija Mikkola

Senast uppdaterad 2.6.2020