Turasenlampi i Leivonmäki är ett fint utflyktsmål. Foto: Forststyreslen / Maija Mikkola.

Projektet Stigen till naturen – möjligheter till naturmotion för alla

Det finns redan ett rätt rikligt utbud av likvärdiga tjänster för naturmotion, men man borde utöka människornas kännedom om tjänsterna och utveckla informationen. Därtill borde man utöka samarbetet mellan olika sektorer vad gäller anpassad naturmotion samt ta fram nya naturmotionstjänster tillsammans med kunderna och sakkunniga som arbetar med främjande av motion och hälsa.

Ungefär en miljon finländare är i behov av anpassad motion antingen hela tiden eller tillfälligt. En skada eller sjukdom kan inverka betydligt på en persons motionsmöjligheter men också på hela familjers eller samfunds gemensamma hobbyn. Projektets målgrupp bestod av personer som rör sig med hjälpmedel och personer som har en skada eller sjukdom som inte syns utåt. En viktig målgrupp för projektet var också de sakkunniga som arbetar med främjande av hälsa samt de företag, officiella aktörer och organisationer som producerar naturmotionstjänster.

Projektet pågick fr. 1.5.2017 till 30.4.2019.

Tietoa hankkeesta suomeksi: Polku luontoon

Huvudmålen för projektet Stigen till naturen

  • Stig för anpassad naturmotion. Man utrededde potentiella stigar för anpassad naturmotion och skapade en modell av metoden. Man gjorde de olika aktörernas roller klarare vad gäller möjliggörande och utökning av naturmotion. Man klarlade de olika faktorer som begränsar och sporrar människor att röra på sig.
  • Mera motion. Man skapade på lång sikt förutsättningar för människor att utöva betydligt mer naturmotion både på egen hand och i samfund samt förutsättningar för mer omfattande rekreations- och rehabiliteringsverksamhet i naturen.
  • Information och nätverk för naturmotion. Man säkerställde att det under projektets gång togs fram informations- och samarbetsmodeller som stöder naturmotion.

Huvudsakliga åtgärder inom projektet

  • Man ordnade servicedesigntillfällen med olika betoningar och teman för regionala aktörer på olika naturmotionsställen. Man tog fram en smidig planeringsmodell för utredningen av stigar för naturmotion.
  • Man bildade riksomfattande och lokala tvärsektoriella samarbetsnätverk och deltog i främjande av motion på riksomfattande nivå.
  • Man tog fram nya idéer för välfungerande och sporrande information. Man testade de bästa idéerna.
  • Man bedrev internationellt samarbete och använde sig av internationella modeller och verksamhetsmetoder.

Genomförande och finansiering

Detta riksomfattande projekt var yrkesövergripande och tväradministrativt. Forststyrelsens Naturtjänster var huvudansvarig för genomförandet av projektet och huvudsamarbetspartnern i projektet var förbundet Anpassad Motion SoveLi rf (soveli.fi).

Genom yrkesövergripande samarbete kan man utveckla nya förfaringssätt att öka naturmotionen, utöka efterfrågeorienteringen inom tjänsterna och utnyttja den potential som effekterna av naturen har på människors hälsa och välmående. Företags tjänster, såsom program- och uthyrningstjänster, främjar för sin del att naturmotionen förverkligas.

Projektet finansierades med understöd från undervisnings- och kulturministeriets riksomfattande utvecklingsstöd för en motions- och idrottsinriktad livsstil. Projektets resultat kan utnyttjas av alla.

Kontaktuppgifter

Specialsakkunnig inom rekreationsanvändning
Matti Tapaninen
Forststyrelsen, Naturtjänster
matti.tapaninen(at)metsa.fi

Foto: Turasenlampi i Leivonmäki är ett fint utflyktsmål. Foto: Forststyrelsen / Maija Mikkola

Senast uppdaterad 22.8.2023