Miljöguiden – på väg motmångfaldiga mångbruksskogar

Miljöguiden

Forststyrelsen använder, sköter och skyddar statens land- och vattenområden på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt och samordnar olika förväntningar av ägaren, intressegrupper och kunder. Ett av Forststyrelsens strategiska mål är att stoppa nedgången av den biologiska mångfalden på statens marker. Skydd är en metod att bevara mångfalden men nyckelfrågan är att utöva hållbart skogsbruk i mångbruksskogarna.

Miljöguiden styr den hållbara användningen av statens mångbruksskogar

Hållbart skogsbruk i statens mångbruksskogar baserar sig på anvisningarna i Skogsbruk Ab:s miljöguide, där man finner råd om naturhänsynen under olika praktiska åtgärder från avverkningar till vägbyggande. Miljöguiden är indelad i två delar: I Grunderna och II Åtgärdsanvisningar. Den första delen innehåller omfattande bakgrundsinformation, medan den andra delen fungerar som en fristående arbetsinstruktion vid skogsbruksåtgärder. Miljöguiden utgör tillsammans med Skogsbrukets skogsvårdsinstruktioner en omfattande vägledning för skötsel och användning av statens mångbruksskogar. Guiden är främst avsedd för Skogsbruk Ab:s personal och entreprenörer, men den är allmänt tillgänglig på Forststyrelsens webbplats (på finska).

Nedan hittar du sammandraget av Miljöguiden på svenska: