Publicerad 17.12.2018

Jämställdhet och likabehandling främjas inom Forststyrelsen

Som en del av programmet för ansvarsfullhet har man i Forststyrelsen påbörjat en förnyelse av jämställdhets- och likabehandlingsplanen. Arbetet blir klart nästa sommar. Planen utarbetas av en arbetsgrupp som består av personer ur personalen.

Målet är att främja likabehandling och förebygga diskriminering

Cirka 1 200 experter inom olika branscher arbetar inom Forststyrelsen. Antalet kunder, intressegrupper och samarbetspartner är omfattande. Många av Forststyrelsens tjänster är riktade till medborgarna. Med hjälp av planen vill Forststyrelsen säkerställa att verksamheten inte är diskriminerande eller ojämställd.

Planen används för att utvärdera nuläget, dvs. hur jämställdhet och likabehandling förverkligas i Forststyrelsen ur myndighets- och arbetsgivarsynvinkel. I planen fastställs hur Forststyrelsen i fortsättningen ska identifiera, ingripa i och förebygga diskriminering och främja ett jämställt bemötande och jämställdhet mellan könen.

Planen utgör en del av programmet för ansvarsfullhet och stöder punkter som är väsentliga speciellt för ansvarsfullhet, som omsorg om personalen, främjande av partnerskap och samarbete med intressegrupper, respekt för mänskliga och arbetsrättigheter samt tryggande av förutsättningarna för att utöva samisk kultur.

Arbetet utförs av en motiveras arbetsgrupp

Planen utarbetas av en arbetsgrupp som utsetts av Forststyrelsens ledningsgrupp. Som styrgrupp fungerar Forststyrelsens grupp för samhällsansvar.

Arbetsgruppen har satts ihop så att den representerar olika branscher och ålders- och könsgrupper så brett som möjligt. Arbetsgruppen leds av Forststyrelsens ledare för gruppen för ansvarsfullhet, kommunikationschef Tuulikki Halla, och en av medlemmarna i gruppen för ansvarsfullhet, anställningschef Riikka Tella.

Arbetsgruppen planerar metoder för att utvärdera nuläget och bearbetar planen utifrån dem. Externa experter från olika branscher utnyttjas i arbetet.

Forststyrelsens nya jämställdhets- och likvärdighetsplan för år 2019–2021 blir klar under försommaren 2019.

Ytterligare information:

Kommunikationschef Tuulikki Halla, Forststyrelsen, tfn 040 595 8943, tuulikki.halla(at)metsa.fi
Anställningschef Riikka Tella, Forststyrelsen, tfn 040 747 6863, riikka.tella(at)metsa.fi