Utsjoki

Pirjo Seurujärvi

Serviceägare

Forststyrelsen
Naturtjänster
Miessipolku 2
99980 Utsjoki

Puh. +358400125782

Samarbetsavtal inom turism, hyrsavtal av affärslokaler och bostäder; Naturjänster.