Sodankylä

Pertti Itkonen

Tf. utvecklingschef

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Jäämerentie 6)
99600 Sodankylä

Puh. 0206397307