Keijo Kallunki

Medlem av styrelsen, representant för Forststyrelsens personal

Informatör, Forststyrelsen