Keijo Kallunki

Medlem av styrelsen, representant för Forststyrelsens personal

Kommunikationsexpert, Forststyrelsen Skogsbruk Ab