Jussi Saukkonen

Medlem av styrelsen

Ekonomi-, utvecklings-, IT- och HR-direktör, Isku-Yhtymä Oy
Ordförande för Forststyrelsens revisionsutskott