Kooste Freshabit-hankkeessa julkaistujen materiaalien kansikuvista

Freshabit-hankkeessa tuotettu tieto on koottu tälle sivulle teemoittain.

Valmistelevat toimenpiteet (Luokka A)

A1. Integroitu valuma-aluesuunnittelu

A2. Ekosysteemipalvelujen indikaattorit ja mallintaminen

A3. Alueiden kunnostus- ja ennallistamissuunnitelmat

A4. Vesistöjen hoito- ja käyttösuunnitelmat

A5. Purojen tilan arviointi

A6. Järvien kartoitus

A7. Sisävesihyödykkeet

A8. Ympäristöystävällisen energiatuotannon lisääminen

A9. Luontodirektiivien ja vesipuitedirektiivin yhteensovittaminen

A10. Käytännön suositukset ja kansalliset ohjeistukset

Käytännön kunnostus- ja hoitotoimenpiteet (Luokka C)

C3. Vaellusyhteyden eheyttäminen joki- ja reittivesistöissä

C9. Jokihelmisimpukan suojelu

Toimenpiteiden vaikutuksien seuranta (Luokka D)

D2 Ekosysteemin toiminnan seuranta

D3. Hydrokemiallisten vaikutusten seuranta ja mallinnus

D4. Sosio-ekonomisten vaikutusten seuranta

Viestintä ja tuloksien levittäminen (Luokka E)

E5. FRESHABIT LIFE IP -hankkeen viestintämateriaalit

E7. Ympäristökasvatus

Päivitetty viimeksi 26.10.2020