Kooste Freshabit-hankkeessa julkaistujen materiaalien kansikuvista

Freshabit-hankkeessa tuotettu tieto on koottu tälle sivulle teemoittain.

Osa aineistosta on tuotettu ennen saavutettavuutta koskevan lain voimaantuloa eikä ole vielä muutettu saavutettavaan muotoon (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta).

Valmistelevat toimenpiteet (Luokka A)

A1. Integroitu valuma-aluesuunnittelu

A2. Ekosysteemipalvelujen indikaattorit ja mallintaminen

A3. Alueiden kunnostus- ja ennallistamissuunnitelmat

A4. Vesistöjen hoito- ja käyttösuunnitelmat

A5. Purojen tilan arviointi

A6. Järvien kartoitus

A7. Sisävesihyödykkeet

A8. Ympäristöystävällisen energiatuotannon lisääminen

A9. Luontodirektiivien ja vesipuitedirektiivin yhteensovittaminen

A10. Käytännön suositukset ja kansalliset ohjeistukset

Käytännön kunnostus- ja hoitotoimenpiteet (Luokka C)

C3. Vaellusyhteyden eheyttäminen joki- ja reittivesistöissä

C9. Jokihelmisimpukan suojelu

Toimenpiteiden vaikutuksien seuranta (Luokka D)

D2 Ekosysteemin toiminnan seuranta

D3. Hydrokemiallisten vaikutusten seuranta ja mallinnus

D4. Sosio-ekonomisten vaikutusten seuranta

Viestintä ja tuloksien levittäminen (Luokka E)

E5. FRESHABIT LIFE IP -hankkeen viestintämateriaalit

E7. Ympäristökasvatus

Päivitetty viimeksi 22.9.2021