Kesäinen, tyyni järvi, jossa saaria. Taivaalla poutapilviä.
Kuva: Jari Ilmonen

Ajankohtaista

Kaksi vuotta Norjassa laitoskasvatuksessa kasvaneet jokihelmisimpukan poikaset palaavat Mustion- ja Ähtävänjokeen

Tutustu tarinakarttoihin

FRESHABIT LIFE IP – Veden valtakunnassa tapahtuu (metsahallitus.maps.arcgis.com)

Lintuvedet kuntoon Vanajaveden reitillä

Naamijoki – työtä Tornionjoen meritaimenen hyväksi

Naamijoen valuma-aluesuunnitelma, Suomen metsäkeskus (metsakeskus.maps.arcgis.com)

Karjaanjoki: raakun ja taimenen yhteinen tarina

Järvien kartoitus Freshabit LIFE IP -hankkeessa, tarinakartta

Kohti puhtaampaa Puruvettä (arcgis.com)

Uusia keinoja purojen tilan arviointiin (syke.maps.arcgis.com)

Rakennamme kalateitä, kohennamme uhanalaisen jokihelmisimpukan elinmahdollisuuksia sekä kunnostamme puroja, jokia, järviä, kosteikkoja ja soita. Työmme parantaa sisävesien luonnon tilaa ja monimuotoisuutta. Tuotamme uutta tietoa ja työkaluja sekä kerromme, mitä veden valtakunnassa tapahtuu.

Mikä yhdistää taimenta, ihmistä ja jokihelmisimpukkaa? Puhtaan veden tarve, kaikille kolmelle tuiki tärkeä elinehto. FRESHABIT LIFE IP on laaja luonnonsuojeluhanke, jossa ennallistamme sisävesiä kuten järviä, jokia ja puroja. Parannamme taimenien ja jokihelmisimpukoiden – ja samalla satojen muiden lajien – elinoloja ja -ympäristöjä, jotka usein ovat kärsineet tai tuhoutuneet ihmistoiminnan jalkoihin jäätyään. Elinympäristöjen parantaminen aloitetaan latvavesiltä ja valuma-alueilta, missä suuretkin vesistöt saavat alkunsa, ja töitä tehdään myös järvissä ja jokien pääuomissa.

Ja kun tehdään, tehdään kunnolla: seitsemän vuotta (2016–2022) kestävässä laajassa hankkeessa teemme töitä noin 20 miljoonalla eurolla ympäristön ja luonnon hyväksi. Euroopan unionin myöntämä LIFE-tuen osuus on huomattava osa hankkeen budjetista, jopa 60 prosenttia.

Koska vesistöt ja valuma-alueet eivät tunne rajoja, tarvitaan paljon yhteistyötä. Mukana on poikkeuksellisen laaja joukko tutkimuslaitoksia, valtion virastoja, yrityksiä, järjestöjä ja rahoittajia. Kaikille on paikkansa ja tarpeensa: kukin tuo hankkeeseen oman erikoisosaamisensa toisten tueksi.

Erilaisia kunnostuksia tehdään kahdeksalla erilaisella kohdealueella, joihin kuuluu puroja, jokia, reittivesistöjä, lintuvesiä ja muita järvialueita valuma-alueineen. Kohdealueet ovat Karjaanjoki, Koitajoki, Naamijoki, Pohjanmaan joet, Puruvesi, Saarijärven reitti, Lounais-Suomen joet ja Vanajavesi. Yhteensä kunnostusten vaikutusalue on huimat 80 000 ha eli lähes Pielisen tai Oulujärven verran.

Vesistökunnostuksien tavoitteina on vesilinnuston, jokihelmisimpukan, kalojen ja muun vesi- ja kosteikkoeliöstön elinympäristön parantaminen. Näiden tavoitteiden lisäksi kunnostuksilla voidaan edistää alueiden virkistyskäyttöä ja kasvattaa niiden viihtyisyyttä tai luonnon- ja maisemansuojelullisia arvoja, jolloin työstämme hyötyvät ihmiset ja luonto.

Alusta lähtien hankkeen tavoite on ollut saada hyvä kiertämään ja LIFE -raha poikimaan. Siinä olemmekin onnistuneet. FRESHABITia täydentäviä hankkeita on syntynyt jo kelpo katras, yli 80 täydentävää hanketta, joiden kokonaisarvo on yhteensä 86 miljoonaa euroa. Se on luonnon hyväksi tehty saavutus, joka hakee vertaistaan kansainvälisesti. Osa täydentävistä hankkeista on saanut alkunsa FRESHABIT -hankkeesta, toiset niistä ovat yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa. Kaikkia niitä yhdistää kuitenkin FRESHABITin kanssa yhteinen tavoite parantaa vesiluonnon tilaa ja monimuotoisuutta.

Esittelemme toimintaamme

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Viliina Evokari
Metsähallitus, Luontopalvelut
viliina.evokari(at)metsa.fi
puh. 040 182 5347

Seuraa meitä

Kumppanit

Metsähallitus, Luontopalvelut (hankkeen koordinaattori); DocArt; Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus; Etelä-Savon ELY-keskus; Geologian tutkimuskeskus GTK;  Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema; Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Jyväskylän yliopisto; Keski-Suomen ELY-keskus; Lapin ELY-keskus; Luonnovarakeskus (LUKE); Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. (LUVY); Metsähallitus Metsätalous Oy; Natur och Miljö; Oulun yliopisto; Pohjois-Karjalan ELY-keskus; Pohjois-Savon ELY-keskus; Pro Puruvesi;  Raaseporin kaupunki; Saarijärven kaupunki; Suomen luonnonsuojeluliitto ja sen Etelä-Hämeen, Keski-Suomen ja Pohjanmaan piirit; Suomen Metsäkeskus; Suomen ympäristökeskus (SYKE);  Vanajavesikeskus; Varsinais-Suomen ELY-keskus; Vattenfall;  WWF; Ympäristöministeriö.

Osarahoittajat

Hämeen ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset; Kiteen kaupunki; Kolarin kunta; Koskienergia Oy; Lohjan kaupunki; Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry; Savonlinnan kaupunki; Ähtäväjokirahasto; YLE

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 22.9.2021